DELA

Kommungränser minskar valfriheten

Läser Obunden Samlings annons kring folkomröstningen och kommunstrukturen. Min spontana tanke var – vad bra med en liten tankeväckare. Annonsen frågar om du själv vill påverka din service eller om andra ska göra det? Absolut. Den frågan är för mig helt självklar. Jag jobbar hårt för att ålänningarna ska få större valfrihet och bättre service, idag, och även i framtiden. Större kommuner ger bättre utbud av kandidater att välja mellan i kommunalvalen och sannolikheten att alla ska hitta en kandidat som passar blir avsevärt större än hittills. Det är som en godispåse, ju större, desto mer att välja från.

Annonsen frågar ytterligare om jag vill ha försämrad service och högre skatt? För mig är skattetrycket för högt redan idag, så det låter inte speciellt lockande. Inte heller försämrad service. Jag är helt övertygad om att flera kommuner, i en nära framtid, varken kommer att ha råd eller möjlighet att ge kommuninvånarna en fungerande vård, omsorg och skola. Speciellt med tanke på den demografiska utvecklingen.

Det kommer däremot större kommuner att ha, förmodligen även till en lägre kostnad. Ju fler kommungränser desto dyrare, krångligare och byråkratiskt.

Givetvis vill jag ha en kommunstruktur, för den ger trygghet, attraktionskraft och valfrihet även i framtiden. Ordet gräns är för mig något negativt och hämmande, ju färre kommungränser desto bättre. Tack för påminnelsen Obunden Samling.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)