DELA

Kommunernas utveckling

För mig betyder Åland trygghet. Vår småskalighet ser jag som en möjlighet och utrymme till nytänkande. Endel påstår att det fungerar inte att ha 16 kommuner. Inte? Jag är övertygad om att ger vi kommunerna förutsättningar till att överleva så kommer de att göra det. I våra kommuner står naturligtvis inte tiden stilla. Det sker en förändring hela tiden och kommunerna måste hantera nya utmaningar. Det är här som jag tror småskaligheten är anledningen till att kommunerna överlever. Småskaligheten väcker engagemang och utmaningar. Kommuninvånarna och politiker samt våra duktiga tjänstemän arbetar fram lösningar inom kommunen och i samarbete med andra. Ute i våra kommuner har vi ett engagemang som jag skulle vilja kalla för Ålands andan. Ålands andan har även gett resultat till att Åland aldrig har hamnat i den djupa ekonomiska kris som i Finland eller Europa har drabbats av. Än är den ekonomiska krisen inte över och naturligtvis kommer landskapet att få känna av den åtstramning som väntas. Bra eller dåligt men när man får mindre ekonomiska resurser så är man tvungen till att se över vad som är nödvändigt men som oftast skapas även nya lösningar. Ett samhället är i ständig rörelse. Det är våra politiska beslut som påverkar hur din vardag ser ut. Nu är det oerhört viktigt att långsiktiga politiska beslut vågar fattas.

Jag tror inte att det kommer att bli någon förbättring om alla kommuner slås ihop till en eller två. Det kommer ändå att vara olikheter beroende på var du bor eftersom förutsättningarna är olika. Det betyder inte att det är något negativt eftersom beslut ska fattas av de människor som känner sin kommun bäst. Jag är övertygad om att det blir en risk för ”vi och dom” om alla beslut tas centralt som berör min vardag. Hur vet de som beslutar centralt vad som är bäst ute i kommunerna. Satsningarna ute i kommunerna kommer även att minskas så de lokala intressena och engagemang troligtvis inte kommer att få samma utrymme. Jag tror t.ex. inte att ett Maxinge skulle ha kommit till om de viktiga besluten inte skulle ha fattats i Jomala.

Som du redan har förstått så vill jag ha kommunerna kvar så länge kommunerna själva anser att det är möjligt. Vill kommuner slås ihop ska de få göra det. Samarbeten mellan kommuner utökas och där har vi en framkomlig väg för framtidens utmaningar. Det som jag är en stark förespråkare för är kommunernas socialtjänst, KST. Anledningen är att socialtjänstens frågor är många gånger så komplexa att det behövs fler huvuden till att hitta lösningar, tid till att stöda och utreda. Idag är lagstiftningen inom området så krävande att det kräver mer tid att formulera de rätta besluten än att verkligen göra det sociala arbetet. Samtidigt är naturligtvis lagstiftningen viktig eftersom det är den som säkerställer en mininivå oberoende var på Åland du bor samt rättssäkerheten för individen. Jag är tror även att via KST ökar möjligheterna till att skapa ny tänk inom socialvården. Förutom den lagstadgade servicen som måste utföras så kommer det troligtvis finnas utrymme till att forma morgondagens socialtjänst. Åland har chans att ligga i framkant för att förebygga t.ex. psykisk ohälsa, missbruk eller tidiga insatser inom samma område. Även att utveckla samarbete med t.ex. ÅHS eller den så viktiga tredje sektorn.

Det viktiga är att komma ihåg att vi ska förändra där vi kan och förbättra där det är möjligt. Samhället består av människor. Människorna skapar samhället. Det är så jag vill att din och min vardag ska vara världens bästa vardag på hela Åland.

Annika Hambrudd

Centern