DELA

Kommunernas självstyrelse måste respekteras

Lagtinget antog 23 november 2018 landskapslagen om reform av kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). Landskapsregeringen vill inte inse att ändringar i kommunstrukturen måste godkännas av kommunfullmäktige för att träda i kraft.

I en insändare i lokaltidningarna i början av mars beskriver landshövding Peter Lindbäck situationen väl. ”kommunernas kommunfullmäktige, såsom lagen är skriven, har den lagstadgade exklusiva makten och rätten att självständigt och utan att bryta mot lagen, välja att antingen godkänna eller förkasta ett framförhandlat förslag till samgångsavtal”.

Ett antal kommuner har tidigare klargjort att de inte är intresserade av den förändring i kommunstrukturen som landskapsregeringen beslutat om. Kommunerna kan alltså fortsätta arbeta för andra lösningar än den nämnda lagen föreslår. Detta är möjligt eftersom att kommunernas kommunfullmäktigen har makten att förkasta samgångsavtal enligt landskapsregeringens förslag. Om kommunen bestämmer sig för att förkasta förslaget innebär detta självfallet att kommunreformen, enligt nuvarande förslag, faller.

Obunden Samling står för demokrati som bygger på samförstånd i frågan om kommunstrukturen. Ökat kommunalt samarbete mellan kommunerna är vägen framåt och det första steget är kommunernas socialtjänst KST. Om kommunerna i framtiden själva väljer att gå samman eller istället löser framtidens utmaningar genom ökat samarbete återstår att se.

Det är val i höst och då bestämmer du hur framtidens kommuner på Åland skall komma att se ut.

OBUNDEN SAMLING