DELA

Kommunerna lever i stor ovisshet

Moderaterna och liberalerna förefaller ha gett socialdemokraterna fria händer att leka med den åländska kommunkartan. Någon annan slutsats går det inte att komma fram till efter att ha tagit del av kommunprocessens inledning.

Till en kostnad om närmare 200.000 euro kommer en skara konsulter att under 2016 lägga fram sina tankar om hur Åland borde organiseras i framtiden. Till grund för arbetet ligger de tre nuvarande regeringspartiernas heta önskan om att minska på antalet kommuner. Det första problemet är att vi parallellt med detta ska få ett nytt system för hur lagtinget ska hjälpa till att finansiera den kommunala sektorn. Det andra problemet är att kommunerna samtidigt förväntas åstadkomma en ny kommunal socialtjänst (KST), som ska ta hand om all socialvård förutom äldre- och barnomsorgen.

Regeringspartiernas och framför allt socialdemokraternas agerande gör att kommunerna under en lång tid svävar i ovisshet om på vad de begränsade resurserna ska inriktas på.

Ett exempel: kommunerna har långt gående planer på att bilda flera s.k. socialvårdsområden och därmed försäkra sig om att KST-reformen genomförs med fortsatt regional förankring. Socialdemokraterna motarbetar allt detta och hoppas därmed uppnå sin vision om en enda KST för hela Åland. Traditionell s-politik om att stort är vackert medan vi i Centern oroar oss för kostnaderna och byråkratin i kombination med bristande insyn.

Senaste vecka presenterade de inhyrda konsulterna sitt förslag om Åland som en kommun. Det orealistiska i förslaget kan vi återkomma till men för undertecknad är förslaget aktuellt av en enda anledning: att få kommunerna att tycka att alla andra alternativ är bättre. Eftersom regeringsblocket nu övergett tanken om att kommunerna kan tvingas ihop med våld, återstår bara en utväg om regeringen Sjögren ska lyckas med sin vision: att kommunerna via det nya landskapsandelssystemet pressas till samgående med andra.

Så kan det gå när utpräglade stadspartier styr Åland!

Harry Jansson (C)