DELA

Kommunens pengar slut – stifta en kommunsamarbetslag

Vi kunde alla för en tid sedan läsa att pengarna i Sottungas kassa snart är slut. I klartext betyder det att kommunen inte klarar av att leverera den basservice man är ansvarig att tillhandahålla sina kommuninvånare.
Ett stort frågetecken är varför kommuner i kris inte inleder frivilliga samarbetsförhandlingar med andra kommuner i tid för att trygga den grundläggande servicen för sina invånare. Gör inte kommuner det på frivillig basis så kommer det förr eller senare leda till att vissa ålänningar inte har tillgång till likvärdiga tjänster på grund av att man bor i en kommun som inte själv klarar av att leverera dessa.

Det är inte de skattebetalande kommuninvånarnas fel att de inte får sin basservice tillgodosedd. Problemet är helt enkelt det, att de skattemedel de varje månad tillför kommunens kassa inte räcker till för att driva kommunen.
Blir kassan tom i ett privat bolag inleder det för det mesta till konkurs. För en kommun är inte konkurs ett alternativ. Då återstår antingen samarbete över kommungränserna eller frivilliga kommunsammanslagningar.

En av lagtingets viktigaste uppgifter är att stifta lagar. Därför anser jag att nästa lagting snarast måste få till stånd en kommunsamarbetslag, där lagtinget har möjligheten att förplikta kommuner till samarbete. Detta i syfte att säkra likvärdig samhällelig service av hög kvalitet till alla ålänningar i hela landskapet, oberoende om du bor i Sottunga eller någon annanstans på Åland. Sätt kommuninvånaren i centrum, inte den kommunala byråkratin!
Tony Asumaa