DELA

Kommunalvalet viktigt även för Åland

I hela Finland hålls det kommunalval på söndag, utom på Åland som förrättar nästa kommunalval 2011.
Som ålänning i Helsingfors, hemma från Saltvik, är kommunalvalet oerhört viktigt. Här kan vi på gräsrotsnivå se till så att den svenska servicen förbättras i kommunen. Jag är en så kallad bortaålänning som bott halva mitt liv i Helsingfors. Och jag märker att det behövs folk i Helsingfors beslutande organ som bevakar de svenska intressena. Själv har jag suttit som ersättare i biblioteks- och kulturnämnden. Under fyra år har jag deltagit i många möten och knutit viktiga kontakter över partigränserna. Jag vet att jag med mitt engagemang för svensk kultur, har bidragit till en ökad förståelse för de finlandssvenska behoven av att få service på sitt eget modersmål.

För en nyinflyttad Helsingforsbo kanske inte kommunalvalet i Helsingfors intresserar lika mycket s om valen hemma på Åland. Men faktum är att kommunvalet i riket också har betydelse för Åland? Det finns en rad aspekter.
Den viktigaste aspekten är givetvis språket. En stark representation av Svenska Folkpartiets kandidater i de tvåspråkiga kommunernas fullmäktigen och nämnder, garanterar det svenska språkets status som en viktig del av närpolitiken. Utan SFP är det lättare hänt att beslutsfattarna i de olika organen glömmer att beakta det svenska språkets särställning. Språklagen som i och för sig skall skydda svenskans ställning och garantera vissa tjänster på svenska fungerar dåligt i praktiken. Här finns mycket ännu att göra.. Och många beslut faller inte under språklagen. Det behövs folk som ständigt bevakar besluten och fortsätter att arbeta för en rättvis utveckling då det gäller landets två språk. Då kommunpolitiken tar hänsyn till svenskans ställning gör man det i större grad även i riksdag och regering. Detta gynnar definitivt Åland som ett enspråkigt svenskt samhälle. Alla vet hur beroende Ålänningarna är av att få service på svenska då man har kontakt med myndigheter och närings-liv i Finland.

SFP måste göra ett bra val. Vi behöver de sex platser vi nu har i fullmäktige. Möjligheter till ett sjunde mandat är inom räckhåll. Därför är det ytterst viktigt att du går och röstar. SFP har många bra kandidater. För Ålands del är det bra om det finns en stark finlandssvensk representation i rikets tvåspråkiga kommuner. Jag som ålänning har naturligtvis stor förståelse för Ålands särställning. Jag har också bra kunskap om landskapets självstyre. Jag vill vara med och ”hjälpa” Åland att stärka banden mellan riket och landskapet.

Jag ställer upp som kommunalvalskandidat för SFP i Helsingfors – och den här gången har jag fyra års erfarenhet av kommunalpolitik. Om jag blir invald i fullmäktige eller i någon av kommunens 27 nämnder har jag redan skaffat mig ett bra kontaktnät till landets beslutsfattare och hoppas även kunna samarbeta med Ålands riksdagsman i Helsingfors.
David Lindström, 703 för SFP
Ersättare i Helsingfors Biblioteks- och kulturnämnd