DELA

Kommunalt omsorgsmonopol – en riktig kvinnofälla

Utan att ta bort kommunernas ansvar för finansiering och utan att minska antalet arbetsplatser vill FS se en ökad privat produktion av omsorg. En privat marknad ger inte bara valfrihet och kvalitet till omsorgstagarna. Det är också nyckeln till en rättvis värdering och lönesättning av dessa yrken.
Löneläget på dagens låsta arbetsmarknad är en riktig kvinnofälla. Det hindrar ekonomisk jämställdhet och därmed jämställdhet på alla plan.
När kommunen har monopol som arbetsgivare och lönen är bestämd genom avtal hamnar arbetstagarna, oftast kvinnor, i en lönefälla. Arbetstagaren kan inte göra någonting för att få upp sin lön.

På en marknad med flera privata arbetsgivare kan man däremot välja att arbeta för den som betalar bäst. Arbetsgivare som vill ha kompetent arbetskraft måste vara beredda att betala mer. Ökad privat produktion driver fram en marknadsmässig lönesättning. Ökad privat produktion gynnar alltså jämställdhet och rättvisa löner.

Frisinnad Samverkan (FS)