DELA

Kommunalskatten i Mariehamn

Stadsfullmäktige höjde kommunalskatteprocenten med 0,5 på tisdagen. Beslutet föregicks av en nästan fyra timmar lång debatt. I debatten, som blev ganska polariserad för eller emot skattejustering, framhölls bl.a. att en höjd skatt skulle slå hårt mot medborgarna. Det argumentet var inte särskilt väl underbyggt.
Jag vill här med en enkel tabell visa vilka effekter skattehöjningen har:
Beskattningsbar
Inkomst/år Skattehöjning/år Skattehöjning/månad
5.000 25 2,10
10.000 50 4,20
15.000 75 6,25
20.000 100 8,35
25.000 125 10,40
30.000 150 12,50
35.000 175 14,60
40.000 200 16,70

En medelinkomsttagare med 24.000 € i beskattningsbar inkomst betalar alltså en 10 € högre skatt per månad. Den skattelindring som kommer att komma via ändring av inkomstavdraget som genomförs i riket och även i landskapet, kommer väl att kompensera denna lilla höjning för de skattskyldiga medborgarna.
För Mariehamns stad kommer den inkomsthöjning om ca 1 miljon € att betyda mycket, framför allt när det gäller att finansiera investeringarna inom äldreomsorgen och skolan.
Framför allt för att bygga till och modernisera Trobergshemmet är tillskottet nödvändigt.

Folke Sjölund (lib)
Stadsstyrelsens I:e viceordf.