DELA

Kommunala samarbetet bör utvecklas över partigränserna

Centerns partiordförande Veronica Thörnroos skriver i en insändare att den liberalledda regeringen inte lyssnar på folket, att de kör över kommunerna, och försöker tvinga fram en kommunreform mot folkets vilja. Men hur ser det ut i de kommuner, där centern har majoritet? Lyssnar de på andra partiers åsikter, eller kör de sitt eget race enligt mottot att ”Vi är störst, vi har makten, vi bestämmer”.

I Saltvik till exempel, där Centern har egen majoritet (8 av 15 platser i kommunfullmäktige) har vi sedan senaste valet sett obehagliga tendenser på hur makten förblindar.

Som exempel kan nämnas att ingen av de (ganska många) motioner jag lämnat in till kommunfullmäktige har godkänts, utan alla har klubbats av som icke behövliga åtgärder. Bland annat en motion om behovet av en fysioterapeut till äldrevården. Ett annat ärende som jag skrev till kommunstyrelsen om år 2017 (brevet finns diariefört som inkommit till kommunen) togs aldrig upp till behandling ens, och något svar på det har jag aldrig fått. Ärendet handlade om den dåvarande situationen vid Sunnanberg vårdhem.

Ett antal anhöriga till klienter vid Sunnanberg fick till en träff (för flera år sedan) med socialnämndens ordförande (C), kommunstyrelsens ordförande (C) , och kommunfullmäktiges ordförande (C) , där man lyfte flera frågor om situationen inom äldrevården i Saltvik. De ledande kommunpolitikerna lovade att problemen skulle åtgärdas, samt utlovade en ny träff med de anhöriga för att följa upp situationen. Vad jag vet har inget hänt i frågan ännu.

Vi Obundna har tre platser i kommunfullmäktige, men ingen ordinarie plats i den största och viktigaste av kommunens nämnder, nämligen social- och omsorgsnämnden. Dessa platser delas mellan Centern, Liberalerna och Moderaterna, sistnämnda parti har för övrigt ingen plats i kommunfullmäktige efter att deras ledamot begärt befrielse från uppdraget för över ett år sedan, och därmed även begärde befrielse från ledamotskapet i social- och omsorgsnämnden.

Trots att Moderaterna saknar representation i kommunfullmäktige ansåg Centern och Liberalerna att Moderaterna skulle få behålla sin plats i kommunens viktigaste nämnd, och utsåg en ny Moderat till uppdraget. Obundna fick (trots tre platser i kommunfullmäktige) nöja sig med den enda suppleantplats de innehade sedan tidigare i nämnden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2019 stod en av de Obundnas stolar tom, på grund av att ordinarie ledamoten hade meddelat i god tid till kommunkansliet om bortavaro. Då förste ersättaren hade förhinder att närvara, beslöt kommunfullmäktiges ordförande (C) i samråd med kommunkansliet att någon annan ersättare inte behövde inkallas ”då det var så få ärenden på listan”. Detta enligt de uppgifter jag fått från kommunkansliet i efterhand.

Jag nöjer mig med att lyfta upp dessa exempel, trots att många fler finns där Obunden samling körts över av Centern i Saltvik.

Så när Centerns partiordförande beklagar sig över landskapsregeringens brist på lyhördhet för folkets vilja, så kan jag endast konstatera att oberoende om vilket parti som får för stor makt, så riskerar man att förblindas och fördummas av maktens sötma. Samt glömma bort att makten också förpliktar och ställer krav på den som utöver den, nämligen att se till att demokrati och rättvisa i samhället upprätthålls.

Jag tror nämligen att det är så som väljarna önskar att kommuner och landskap ska styras.

RUNA LISA JANSSON
OBUNDEN SAMLING