DELA

Kommit överens med vädrets makter?

”Tänk först och agera sedan – agera inte först och tänk sedan” (First think, then act – Don’t act then think”.)

Ett uttryck som passar väl in i dagens svar av Roger Jansson till Örjans redogörelse över bygghöjder. Roger Jansson har alldeles rätt i att Pommern bara flyter upp om stormen fyller dockan, om Pommern är intakt.

Men nu skulle ju reparationsarbeten göras i dockan. Byte av bordläggningsplåtar. I något skede har man ju skurit bort gammal bordläggning, och inträffar en storm då kommer ju Pommern att bli vattenfylld.

Eller har kommitten kontakt med vädrets makter så att det inte blir några stormar och höga havsvattennivåer under tiden för reparationen.

Någon av dockivrarna sade att det kan röra sig om 100 dagar som arbeten kan göras, men det är förmodligen mitt i vintern. Harry Högblom redogjorde mycket tydligt att denna arbetsplats inte är någon höjdare för turister.

Henry Höglund