DELA

Kommer gärna på besök

Replik till Astrid Olhagen
Jag har noterat att ni fått ordning på åtminstone pressklippen i Ålands Radio igen och tackar för det.
Du skriver att er (radions) ambition är att ”hålla fokus på frågor som är intressanta för Åland, var i världen de än uppträder”. Men skriver också att ”det stämmer nog att de flesta klipp kommer från andra delar av Skärgårdshavet, och det beror på att det är där det mest händer saker som direkt eller indirekt påverkar oss här”. Regionen Skärgårdshavet är, vad jag vet, det havsområde som sträcker sig mellan fasta Åland och finska fastlandet, det vill säga Ålands och Åbolands skärgård???

Oavsett förvirringen om vad som är vad österut vill jag påstå att Åland berörs i minst lika hög grad av vad som händer i närområdena västerut, som Uppland och de studieorter där mer än 70% av de åländska studenterna finns.
För en ålänning ligger Åland mitt i Norden, inte längst västerut i Finland, vilket är det finlandssvenska synsättet.
Självklart skall inte intervjuoffren censureras eller förvanskas. Kritiken om språkdefinitionerna har inget med dem att göra utan riktar sig klart och tydligt mot några av radions redaktörer.

Att Ålands Radio använder ”alla möjliga olika begrepp” för att beskriva de närmaste grannregionerna i öster är knappast ett bekymmer i sig så länge det är korrekt. Men som Du själv skriver är det viktigaste att att vara tydlig.
En skärgårdsbo påpekade efter min insändare att i skärgården menar man fasta Åland med fastlandet.
Jag kanske tar Ditt erbjudande på allvar endera dagen och gör ett studiebesök hos er på radion eftersom jag är intresserad av mediaproduktion och även besökt andra lokalradiostationer mm. En trevlig fortsättning på våren.
Erik Schütten