DELA

Kommer de akterseglade ifatt Högskolan på Åland?

Högskolan på Ålands och till den hörande Sjöfartsakademins utbildning inom elektroteknik och forskning kring fossilfri framdrivning av fartyg är av hög kvalitet även i ett globalt perspektiv.

Högskolans ingenjörsutbildning inom elektroteknik är högklassig och till vissa delar ledande. Utbildningen har ett erkänt gott rykte och vår kompetens och renomme är vida spridd i sjöfartskretsar. En motsvarande utbildning finns inte ännu i Norden.

En indikation om detta är att sjöfartsnationen Norge, i oktober 2016, besökte Sjöfartsakademin för att se och lära hur man kan bygga upp en elektroteknikutbildning för sjöfarten. Delegationen bestod av representanter från Norges Rederiforbund, Utdanningsdirektoratet (UDIR), Sjøfartsdirektoratet, NHO Sjøfart, Opplæringskontoret for Maritime fag samt universitetet i Tromsø (UIT), Ålesund, Haugesund och Tönsberg.

http://www.nyan.ax/nyheter/norska-sjofartsbranschen-lar-av-aland/

https://m.alandstidningen.ax/nyheter/norge-lar-aland-nar-det-galler

Inte nog med att utbildningen håller hög klass – Sjöfartsakademins studerande erbjuds dessutom en tydlig studieväg från gymnasialstadiet (vaktman och fartygselektriker) vidare till elmästare och ingenjör. Därefter väntar förhoppningsvis bra arbetserbjudanden, och i många fall, väldigt god lön.

Det uppskattas att Obunden Samling nämner el- och hybriddrift på fartyg som i sig är en bidragande orsak till att vi har den utbildning i elektroteknik som högskolan erbjuder. I tiotals år har vi redan följt utvecklingen inom “all-electric ships” och utbildningen i elektroteknik påpekade redan inför förvärvet av skolfartyget M/S Michael Sars 2005 att ett diesel-elektriskt fartyg skulle vara väsentligt mera användbart för vår utbildning.

Det skall bli spännande att se om nya möjligheter inom området utnyttjas när landskapets fartygsflotta förnyas, och vi välkomnar politiska initiativ i den riktningen. Vi bidrar gärna med vår kompetens i det arbetet. Gällande den specifika frågan om batteripaket på fartyg och hur dessa kan användas för mera effektiv och miljövänlig drift i våra vatten har vi i år ett gemensamt slutarbete på maskin- och elektroteknik som utreder denna möjlighet för Viking Lines M/S Cinderella.

Obunden Samling och övriga politiker är, som alltid, varmt välkomna på våra offentliga presentationer av slutarbeten som brukar gå av stapeln i mitten på maj.

För en högskolas forskning är det viktigt att försöka gå ett steg längre än vad som är rådande praxis inom näringslivet och tydligen längre än tankegångarna som finns inom styrelsen för Obunden Samling.

Batteridrift kan i framtida transportsystem kompletteras med direkta förnyelsebara energikällor såsom vindkraft via moderna segelkonstruktioner. Dessa kan vara fjärrstyrda, halv- eller helautonoma till sin styrning, och sålunda segla utan besättning. Läs mera på www.SailingRobots.ax.

Studerande från skolor som University of British Columbia, ETH Zürich, ENSTA Bretagne, Aberystwyth University, KTH, Uppsala Universitet och Aalto söker sig till Åland för att göra praktik och examensarbeten inom projektet. Vi samarbetar även med forskare vid Cornell University.

En indikation på att högskolan är ledande på seglande robotar är att vi vunnit World Robotic Sailing Championship 2015 och upprepade bedriften med en seger även 2017 i Horten, Norge. Så för tillfället försöker de akterseglade komma ifatt Högskolan på Åland.

Högskolan på Åland

Jonas Waller, rektor, Högskolan på Åland

Ronny Eriksson, vicerektor, Sjöfartsakademin

Matias Waller, överlärare, Elektroteknikprogrammet

Anna Friebe, projektledare, Åland Sailing Robots