DELA

Kommentarer över MKB för östra Föglö

Börjar gärna med Sottungas trafik förslag som också påverkar Kumlinge och i förlängningen hela den trafik som går över Hummelvik idag.

Bygger vi fast Föglö med fasta Åland och leder trafiken över det ”norra förslaget på Hastersboda” kommer inte trafiken för den norra delen av vår skärgård vara attraktiv pga av resans längd. Däremot om vi gör som Sottunga önskar att trafiken går via nordvästra Sottunga till Överö öppnar sig helt andra möjligheter. Nu kan vi prata om väl utnyttjade resurser. Därför är beslutet vart trafiken för Sottunga/Kumlinge skall ledas av mycket stor betydelse för hela skärgården och inte bara för Sottunga.

I dag trafikerar 2 färjor den långrutt som nuvarande LR lägger ner störst intresse på att behålla. Historien har dock visat att LR skär i skärgårdstrafiken där det är möjligt. Som jag ser det finns det inga garantier för dubbla färjor mot Hummelvik i framtiden, säg om 10 år. Det är ju ett nytt påfund av den sittande regeringen.

Beslutar vi istället att trafiken går via Överö och fast förbindelse till fasta Åland ökar utnyttjandet av resurser till hela skärgårdens fördel. Uppskattar det till halva restiden mellan Kumlinge och Föglö. Samt att det ger utrymme för en tätare trafik/fler avgångar.

Överö är redan etablerat och kräver inte stora infrastruktur kostnader.

Sedan förespråkar jag det södra alternativet på Hastersboda för trafiken mellan Föglö och Kökar. Vidare mellan Kökar och Galtby, nästan fasta landet, en trafik som styrs utifrån efterfrågan från näringsliv i berörda kommuner.

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för Liberalerna