DELA

Kommentarer kring 9 juni-konserten

Efter att ha tagit del av den hätska debatt kring Ålands Självstyrelsedagsfirande på Andersudde, vill vi som medverkande artister och medarrangörer ge några kommentarer och bakomliggande information kring arbetet med, och inför, konserten på Andersudde den 9 juni 2022.

Så sent som vid årsskiftet föll ursprungsplanen gällande konsertprogrammet; en konsert med flertalet av de åländska operasångarna tillsammans med symfoniorkester för inbjudna gäster på Alandica. Detta på grund av att Teater Alandica då plötsligt meddelade att de trots allt ändå inte kunde låta flytta sin scenografi för vår skull den 9 juni (deras premiär av ”Djävulsdansen” ligger den 10 juni). Ett försök till samarbete skulle göras på grund av en dubbelbokning. Vi vet inget om det scentekniska gällande ”Djävulsdansen” som ledde till denna ändring av tidigare överenskommelse med Teater Alandica, men att stå utan konsertlokal endast ett halvår innan slutfesten önskar vi ingen producent eller arrangör.

Då vi med glädje minns de konserter många av oss åländska musiker fått göra ute på Andersudde genom åren, uppkom idén att fråga om paret Wiklöf kunde tänkas låna ut sin arena för ändamålet. I början av februari stod det sedan klart att Andersudde skulle bli ny konsertplats.

Anders Wiklöfs egen önskan var att det svenska produktionsbolaget PJP, som har god kännedom om arenan sedan tidigare, skulle gå in som producent. Från vårt håll sett, fanns heller inget åländskt produktionsbolag som skulle ha haft tiden, tekniken eller kunskapen att på rekordkort tid producera en konsert av denna storlek. PJP har undersökt vilka resurser och personer som fanns tillgängliga på Åland och som kunde medverka. I produktionskostnaderna på 176 450 euro finns således, så vitt vi förstår, även åländska bolag och åländsk kompetens inräknat. Värt att påminna om, är att många redan hade andra engagemang under jubileumsåret, samt att coronapandemin påverkat mycket på flera håll. Konserten ändrade form och innehåll för att passa en utomhusarena; orkestersammansättningen blev en annan vilket möjliggjorde för yngre artister från annan genre att bjudas in att medverka. Undertecknades roller blev i stället att fungera som en mellanhand till musikerna och artisterna.

Gällande artisternas arvoden, som utgör cirka 5,5 procent av totala kostnaden, så försökte vi landa på en summa som gjorde att så många som möjligt kunde medverka. Ett arvode på 1 000 euro per person är i många sammanhang ett ganska vanligt konsertarvode, särskilt under pandemin då dessa arvoden förhandlades. I andra sammanhang, och i de flesta andra branscher, är det lågt åtminstone sett till arbetsmängden.

Arvodet var vårt eget förslag; vi ville säkerställa att fler kunde delta. Istället för färre artister med högre arvoden, blev resultatet att 14 åländska musiker nu medverkar på konserten.

Eventuella klagomål gällande summan ska riktas till undertecknade, som efter bästa förmåga försökt möjliggöra att så många som möjligt skall kunna vara med. Diskussionen om hur vi värdesätter konstnärer är dock ständigt viktig att lyfta.

Gällande de 3 000 euro för konferencierernas kostym och smink är summan fullt skälig enligt vår erfarenhet. Jobbar du på scen framför storpublik och kameror är klädseln viktig. Vid varje teater, opera, och i otaliga tv-produktioner finns utbildade kostymörer och sminköser som av denna anledning jobbar just med detta. De utgör en av de många kuggarna i en proffsig storproduktion.

Vi vill även rikta följande tack till: Paret Wiklöf, som lånar ut sin arena för slutfirandet av Åland 100. Enligt oss är arenan en av Ålands finaste konsertplatser, väl värd att visas upp och användas i sammanhang som dessa. Varmt tack att vi får möjligheten sjunga och musicera där ännu en gång.

Produktionsbolaget PJP, för proffsigt producerande av konserten.

Konferenciererna Camilla Gunell och Jörgen Pettersson, som gratis ställer upp och leder oss genom kvällen.

Talman Bert Häggblom och arbetsgruppen kring honom, som jobbat och jobbar hårt för förverkligandet av vårt gemensamma firande av Ålands 100 år av självstyre.

Med önskan om en fin självstyrelsedag och lyckad konsert ute på Andersudde!

OPERASÅNGARNA THERESE KARLSSON OCH MIKAEL FAGERHOLM

SVAR PÅ INSÄNDARE: Teater Alandica har sedan två år tillbaka bokat stora scenen den 4–18 juni för operan Djävulsdansen i Skarpans. De omfattande kulisserna har byggts i vår ateljé i Norrböle. Scenografin av Eva-Jo Hancock är omfattande och upptar en stor del av scenen, bland överste Grundts sovrum i Skarpans med stor himmelssäng och balsalen med trappor och övrig skrymmande dekor.

Vi har bara några dagar på oss att få allt färdigt. Den 5 juni flyttar orkestern in i orkesterdiket. Den 8 juni är det generalrepetition. Då är alla kulisser och all rekvisita installerade på scenen och den omfattande ljusdesignen satt. Att då upplåta salen, scenen, den inställda ljussättningen och orkesterdiket för ett annat arrangemang dagen innan premiären den 10 juni är inte möjligt, hur gärna vi än skulle vilja.

Detta har vi också svarat Ålands lagting på officiell förfrågan av lagtingssekreterare Carina Strand. Precis som talman Bert Häggblom sade i pressen skulle Alandica med sina 600 platser vara för liten för 9 juni-konserten. Nu får 2 000 plats på Andersudde, vilket är glädjande för dem som lyckats få biljetter.

Solisterna i Djävulsdansen i Skarpans, Sofie Asplund, Philip Björkqvist och Christian Juslin deltar i konserten på Andersudde. Vi önskar dem och alla andra lycka till på konserten. Det kommer att bli en fin upplevelse.

TEATER ALANDICA

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp