DELA

Kommentar till stadsdirektörens svar

Det verkar som stadsdirektören och jag inte läser samma upphandlingsregler, protokoll, konsultavtal eller transaktionslista gällande staden.

Den slutsatsen drar jag när jag läser hennes kommentarer i gårdagens NÅ-artikel som handlade om min insändare om upphandlingen av konsulttjänster till Mariebad.

Stadsdirektören säger att det kan hända att upphandlingen är i strid med interna direktiv, men de är inte i närheten att vara brottsligt.

Men om man läser i stadens regler om upphandling står det; vid upphandling av varor och tjänster ska anbudsförfrågan gå till minst tre leverantörer.

Stadsdirektören säger att (upphandlingen) avtalet inte överskridit gränsen för EU-upphandlingen och hänvisar till ett tidigare avtal som dåvarande fastighetschef upphandlat. Den upphandlingen skulle enligt stadsdirektören inte räknas med i den sammanlagda summan om 232 000 euro som konsultfirman Projektengagemang Ab fakturerat per den 15.5.2018.

Eftersom jag har läst vad som står i upphandlingsbekräftelsen som Infrastrukturdirektören skev med konsultfirman den 15.1.2017 vet jag att där står ”Härmed bekräftas ökad omfattning enligt möte med Johan Nordström Fastighetsavdelning Mariehamns stad 11 oktober och 14 november 2017.”

Den bekräftelsen visar att det tidigare avtalet och den tidigare upphandlingen, som stadsdirektören vill exkludera ingår och ska räknas med. Troligen var den tidigare upphandlingen muntlig eftersom den inte finns dokumenterad.

Hur informationen i infrastrukturnämnden har fungerat finns också att läsa om i protokollen.

ROLF GRANLUND ÅF