DELA

Kommentar till rapporten om sparåtgärder

Man kan inte annat än häpna över rapportens ensidighet och avsaknad av konsekvensanalyser. Finland har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket innebär att hela landet, inklusive Åland, förbundit sig att genomföra en barnkonsekvensanalys före politiska beslut tas.

Alla beslutsfattare som vill minska resurser i dagvård och skola rekommenderas att först se den prisbelönta neuropsykiatern Bruce D. Perrys föreläsning ”Social & Emotional Development in early Childhood” där han genom forskningsfakta påvisar att varje euro satsat på småbarn ger sju euro tillbaka i minskade kostnader för mentalvård och beteendestörningar samt att positiva effekter av en högkvalitativ dagvård ger goda förutsättningar för bra livskvalitet, skol- och studieframgångar, bättre hälsa och arbetsprestationer. Dessa positiva effekter kvarstod högt upp i vuxen ålder, enligt studien.

Om jag förstått rätt har ÅHS avvecklat Gullåsen för att spara pengar – ska den verksamheten nu mirakulöst uppstå utan att skapa merkostnader? Självstyrelsen, även om den är ack så viktig, med chefs- och politikerlöner innebär en stor kostnad för det åländska samhället, vilket även gäller de 16 kommunernas överlappande administrationer. Vidare har det byggts både vägar och byggnader och det finns många både högavlönade och kapitalstarka i vårt vackra landskap, som eventuellt kunde bidra mer. Vi lär våra barn att inte sparka på den som ligger – undrar om landskapsregeringes partier är bekanta med det uttrycket?

DYRA KONSEKVENSER

 

Fotnot: Bruce D. Perrys föreläsning finns på youtube: https://youtube.com/watch?v=vkJwFRAwDNE&feature=share