DELA

Kommentar till Centern

Centerns lagtingsgrupp och VU skriver i ett inlägg i tidningen under rubriken ”Vi är överens” att Åland behöver ensamordnad socialtjänst och att det är av största vikt att man från landskapsregeringens sida arbetar för en gemensam socialtjänst.

Från socialdemokraternas sida har vi länge arbetat för ett KST. Oavsett om kommunernas antal minskar till 3-5 stycken så behöver dessa kompetenskrävande smala områden samordnas. Då lagen om Kommunernas socialtjänst togs var det tyvärr Centern som inte höll kursen ända fram i mål. På slutrakan föll man till föga och ville låta kommunerna självaskapa så kallade socialvårdsområden. Den processen pågår och är svår. Resultatetkan bli mycket varierande och det är osäkert om man uppnår lagens mål om enrättvis och likvärdig service för alla ålänningar.

Det hade varit önskvärt om Centern redan när lagen togs vågat gå in för en gemensam socialtjänst. Om man nu inom Centern insett att denna lösning är den klokaste, bör man uppvisa enighet på fältet och uppmana partikamraterna i kommunerna att driva processen mot ett gemensamt KST. Att ha en organisation, det vill säga ett socialvårdsområde, finns det inga hinder för. Det kan landskapsregeringen sedan godkänna i enlighet medlagen.

Lagen om KST har Centern lagt fram. Regeringspartierna är inte oeniga utan väntar på kommunernas arbete, precis som Centern ville när de la fram lagen.

Göte Winé (S)

Viceordförande