DELA

Kommentar till artikeln om skärgårdstrafiken

Det finns oftast olika uppfattningar om verkligheten och det ser man tydligt i den beskrivning av planeringen av Skärgårdstrafiken som ni har i ett stort uppslag i senaste tidningen.
Under ett möte för c:a en vecka sedan med trafikavdelningens chef Niklas Karlman och polismästare Teijo Ristola och representanter för Wessingsboda fiskelag intygade Niklas Karlman att det södra alternativet för Föglötunneln skall avslutas. Eftersom grundplaneringen för tunnelalternativet under Föglö fjärden tillkommit, utan att tillstånd införskaffats enligt gällande lagstiftning.
Alla planerade vägalternativ som WSP tagit fram inför MKB-utredningen går igenom det område som Landskapsregeringen mottagit av markägarna till naturskyddsområde och planeras införas i det Europeiska Natura 2000 programmet.
Ovanstående gör att alternativet med tunnelmynning på Wessingsboda öjen inte är genomförbart.

Varför trafikavdelningen upphandlat och genomför en buller- och dammutredning med en teoretisk placering av en tunnelmynning på Wessingsboda öjen, utan att ta hänsyn till det som framkommit, kan bara ses som slöseri med allmänna medel.
Däremot är det inte lätt att få trafikavdelningen att utreda och svara på frågan vem som var ansvarig för dynamithanteringen i Wessingsboda samfällda vatten och tydligt verifiera mängden dynamit som använts.
Sven-Anders Eriksson