DELA

Kommentar om minskade kommunkostnader

Jag har med intresse tagit del av arbetsgruppens förslag till minskade kommunalkostnader, och här är några av förslagen jag vill kommentera.

Man bör överväga noga om man skall minska antalet elevassistenter i grundskolan, då det i slutändan kan ställa sig dyrt, både för den enskilde och kommunen, om inte den som behöver hjälp får det i tid. Idag ökar behovet av hjälp bland barn, och det behovet skall vi inte nonchalera av kostnadsskäl.

Om man ökar klasstorleken finns det risk att även behovet av elevassistenter ökar, vilket man bör beakta när man genomför en sådan reform, i slutändan kan kostnaderna öka, i stället för tvärtom.

Det är bra att man ser över en förberedande undervisningen i svenska för invandrare (barn). Det är mer lärorikt att vara med sina klasskamrater, och där lära sig svenska, än att ha enskild undervisning.

 

Förslaget om att införa vårdbiträden inom äldreomsorgen är bra. All personal inom äldreomsorgen behöver inte ha högskoleutbildning, många arbetsuppgifter kan utföras av personal med lägre utbildning. Den personliga kontakten med de vårdbehövande är också viktig, och kan i många fall handhas av vårdbiträden.

När man föreslår att flytta den psykogeriatriska vården till ÅHS bör man även beakta de sparkrav som ålagts ÅHS av Landskapsregeringen. Om ÅHS skall ta sig an nya verksamheter, så bör kostnadsramen anpassas därefter.

Det finns säkert fler saker att kommentera, men dem återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

RUNA LISA JANSSON