DELA

Kom på mötena i stället för att klaga

Stephan Toivonen beklagar sig i en insändare över att media lyfter upp Toivonens medverkan i utskottsarbetet eller inte. Och det tänker jag inte kommentera för det är Toivonens eget ansvar. Men det som fick mig att häpna var när Toivonen i sin insändare kommenterar behandlingen av sin motion och då sänkningen av budgetmedel för polisen. Tycker det är märkligt att Toivonen hänvisar till sin motion, men samtidigt inte varit och lyssnat på de hörande utskottet haft kring den motionen. Toivonen har också att valt att inte vara med i utskottet och arbeta för sin motion.

Det som fick mig att reagera är att jag upplever att Toivonen med sina motioner enbart gör det ytliga arbetet för att det skall se bra ut.

I själva arbetet med motionen och utskottets arbete så vill han inte vara med och arbeta.

Det är Toivonens eget val. Men släpp ” tycka synd om ” stämpeln för hur motionen behandlats i utskottet när man inte ens kommer till mötena och jobbar för motionen.

Göte Winé ( S )