DELA

Kom gärna på en kopp kaffe, Niklas

Niklas Lampi bedömer att han är tillräckligt insatt i kommunalförvaltningen i Jomala kommun och det aktuella bygglovsärendet för att dra slutsatser om den JK-anmälan som gjorts (ÅT 20.12.2012). Han förlöjligar hela skeendet, gör liknelser om brandsäkerhet, hukande politiker och besvärliga tjänstemän. Olyckligtvis drar han in Minimax Ab i sin ledare, som inte berörs av JK-anmälan.
Den anmälan som gjorts handlar om att ärendet skapat en så allvarlig intern konflikt inom kommunen som bör redas ut av en oberoende granskare. Ålands litenhet gör att alternativen för en oberoende granskning är relativt få. Att antyda att det endast är rättshaverister som vänder sig till JK är att underminera den roll och betydelse JK har i det rättssamhälle som vi har förmånen att leva och verka i.
Det brukar göras en åtskillnad mellan politik och förvaltning. Politik är vad som ska göras, förvaltning hur det ska göras. Den aktuell a frågan har inget med politik att göra, den politiska delen är redan avslutad. Det finns en detaljplan som möjliggör projektet och som välkomnar affärslivet till Jomala kommun med öppna armar. Ingen ifrågasätter det aktuella projektet, ingen.

Den aktuella frågan handlar om hur projektet ska förverkligas. Att vara tjänsteman innebär att tillämpa lagen och begära in korrekta handlingar. Det handlar om att agera utifrån erfarenhet, kunskap och ett helhetsperspektiv. Att vara tjänsteman innebär inte att hoppa jämfota när någon ber en. Om det allt mer börjar ställas krav på att tjänstemännen endast kan agera på order av politikerna är vi mycket, mycket illa ute. Det är en utveckling som överhuvudtaget inte är i enlighet med en strävan efter rättssäkerhet och god förvaltning.
Vägledande för det arbete som utförs i Jomala kommuns namn är rättssäkerhet, god förvaltning och en tydlig rollfördelning mellan politik och förvaltning. Det är inte ett lätt arbete, det handlar många gånger om tolkningar och avvägningar. Emellanåt måste man rannsaka sig själv eller låta sig granskas för att förvissa sig om att allt gått rätt till. Om detta drar ett löjes skimmer över kommunen må det vara hänt.
Jag understöder Niklas Lampis idé om vuxna diskussioner över en kopp kaffe. Han inbjuds härmed vänligen till en kopp kaffe och ett vuxet samtal där han kan få ta del av samtliga fakta i ärendet.
Carolina Sandell
Kommundirektör, Jomala kommun