DELA

Kollisionsskydd saknas för Pommern

Pommernkommittén upprepar att den endast fullföljer stadsfullmäktiges beslut från 2010. Det beslutet var att bygga en torrdocka för att genom torrsättning av fartyget skydda det mot korrosion. Pommernkommittén beslöt därefter (i Mellanrapport 2015) utan förklaring att Pommern inte skall torrsättas utan tvärtom ligga i vatten i torrdockan!

Då själva motivet för torrdockan, det vill säga korrosionsskyddet, sålunda fallit bort var kommittén tvungen att hitta på nya motiveringar för dockan. Det var nu man började tala om behovet av skydd mot kollisioner och is. Kollisionsskyddet seglar i själva verket upp som en av dockans viktigaste funktioner.

Det paradoxala är att dockan inte är ett kollisionsskydd. I den offertförfrågan som Pommernkommittén gjort sägs att torrdockans väggar dimensioneras för vattentryck och lodrät islast, inte för kollisioner. Därmed faller en av de viktigaste motiveringarna för byggande av en torrdocka bort. Det är i själva verket lätt att föreställa sig scenarier i vilka Pommern vid en verklig kollision ligger sämre till i en kollapsande betongdocka än oskyddad.

Ett verkligt kollisionsskydd skulle kunna vara en stadig, kortare pir söder om Pommern vilken också skulle skydda mot is. Kostnaden skulle vara en bråkdel av kostnaden för en docka.

Sven-Anders Eriksson

Jerker Örjans