DELA

Kollektivtrafikens upphandling

Det råder viss förvirring kring kollektivtrafiken och därav kommer härmed några förtydliganden. Befintliga avtal löper ut och kollektivtrafiken skall vara upphandlad med trafikstart den 1 januari 2022 enligt EU direktiv och den åländska lagen om kollektivtrafik. I EU direktivet specificeras att 19,5 procent av all kollektivtrafik i stad skall vara eldriven år 2025. Från 2026 ökar denna andel till 29,5 procent. Med denna information i ryggen är det tydligt varför landskapsregeringen gått in för elbussar i tätortstrafiken och inte gasbussar.

 

Det är första gången som trafiken upphandlas på Åland med undantag för Mariehamns stadsbuss. Basen för upphandlingen är Ålands första trafikförsörjningsprogram som skall gälla 2022 till 2024. Detta trafikförsörjningsprogram behandlar i huvudsak tätorten Mariehamn Jomala och nästföljande trafikförsörjningsprogram kommer att fokusera på landsortstrafiken.

Elektriska bussar har en leveranstid på över 1 års tid vilket innebär att det inte är möjligt att upphandla och leverera elektriska bussar till den 1 januari 2022. En anbudsgivare kan inte beställa bussar innan anbudsgivaren vunnit upphandlingen och därmed blivit garanterad att få bedriva trafik. Som bäst håller upphandlingen på att förberedas av landskapsregeringen men det säger sig självt att det inte är möjligt att elektriska bussar finns på Åland från den 1 januari 2022 när ovanstående information tas i beaktande. Elektriska bussar kommer att upphandlas under programperioden men under en övergångsperiod behövs fortsättningsvis konventionella bussar.

 

Det skall tilläggas att kollektivtrafiken inte har förändrats nämnvärt under de senaste åren och inget konkret förarbete har gjorts sedan nuvarande system infördes. Påståenden om att det skulle ha gjorts omfattande arbete sedan tidigare stämmer alltså inte överens med verkligheten. Det fanns vid denna mandatperiods början inget förberedande arbete gjort för elektrifiering av kollektivtrafiken eller konkreta planer för hur en ny kollektivtrafik skulle se ut. Det senaste förarbetet som gjorts inom landskapsregeringen är den så kallade kollektivtrafikutredningen som blev klar 2014 och offentlig 2015.

Avslutningsvis skall det betonas att det offentliga Ålands kostnader för kollektivtrafiken inte beräknas öka jämfört med idag. Det som förändras är hur kostnaderna fördelas mellan landskap och kommunerna. Det blir dock ett effektivare upplägg på hela kollektivtrafiken vilket möjliggör två nya linjer utan att själva kostnadsmassan förändras. Vidare är skillnaden i pris mellan gas och el beroende av prisutvecklingen på respektive drivmedel. Kostnadsjämförselen mellan nya gasbussar och nya elbussar visar att det i princip är hugget som stucket vilket av alternativen som väljs. Själva frågan vore större om inte EU krävde eldrift i stadstrafik från första början. För den som är verkligt intresserad av detta är det bara att höra av sig.

CHRISTIAN WIKSTRÖM

INFRASTRUKTURMINISTER