DELA

Kollektivtrafiken i Mariehamn

Vår debatt gick i två riktningar, min avsikt var att seriöst se på kollektivtrafiken och vilka förutsättningar som måste fyllas för att det skall bli vettigt. Mina meddebattörer verkade mer intresserade av att berätta vad Moderat samling i Mariehamn (MSM) tycker.

Ser vi på budgetbehandlingen så upptäcker vi att Socialdemokraterna och MSM varit eniga i röstningen, det gäller även nedskärningen i anslaget till infrastruktur. Budgeten är basen till vad som händer i Mariehamn.

Det jag ursprungligen reagerade på var diskussionen om att det skall vara gratis och drivas med fiskdiesel, då är allt bra. Kollektivtrafiken är inte tillräckligt bra och prisvärd, det var den inte heller tidigare trots att siffrorna var högre. Jag tycker inte att tomma bussar är en kvalitetsstämpel. Kiruna framställdes som ett bra exempel, Kiruna har 18 000 invånare och vad jag fått fram är att de betalar 3 300 000 SEK för sin trafik, det är inte gratis men mycket billigt att köpa årskort, icke kommunmedlemmar betalar. Jag framförde att detta är ett exempel att studera men respons saknas.

Ser vi på vad jag skrivits, tidigare inlägg kursiverade:

Min uppfattning är att kollektivtrafiken är ett framtida alternativ. Den måste utgå från behoven, dvs användaren i centrum. Fråga, en familj bor på Lärlingsgränd, har barn på Blåklockan och jobbar på PAF, på landet bor familjen i Haraldsby, har barn på dagis i Kvarnbo och jobbar i iTiden, en person skall till Medimar ,till apoteket, förnya passet och handla i Maxinge, hur åka kollektivt?

Kollektivtrafik måste vara en del av planeringen. Det är inte bra att Ålands administrativa centrum är i Mariehamn och handelscentrum i Dalkarby och Möckelö. Till exempel Medimar är svårt att nå med kollektivtrafik, likaså arbetsplatserna i iTiden. Kan vi koncentrera boendet och resmålen stärks kollektivtrafikens möjligheter.

En effektiverad samåkning är i sig kollektivtrafik och skulle ge resultat snabbt och effektivt om morötter fanns. Till exempel P-avgifter för bilar utan passagerare och bokningsfördelar för den som tar åkare från skärgårdsfärjorna? I staden kan en utvecklad färdtjänst vara ett bra alternativ som kan skräddarsys för dem som verkligen behöver den.

Ett helhetsgrepp måste tas på hela Ålands kollektivtrafik och det måste baseras på realism och fakta, först därefter blir de politiska diskussionerna meningsfulla.

För att belysa planeringens betydelse vill jag höra meddebattörernas svar på frågorna: Om den handel som finns i Maxinge tagits emot i staden skulle underlaget för kollektivtrafik blivit bättre då? Dessutom, om fler bodde i centrum utan bilplatstvång, skulle det finnas fler bussåkare då?

Jag fortsätter gärna en debatt som inriktas på hur våra medborgare får bättre service. Det betyder att inte enbart budgetanslag till trafiken är aktuella, även stadens (och landskapets) framtida planering och regler måste tas med i bilden.

Lennart Isaksson, (MSM)