DELA

Kollektivtrafiken bör utvecklas

Vår kollektivtrafik idag består vanligen av två turer på morgonen och två turer på eftermiddagen, dvs ”arbetarbussen” och ”skolbussen”. Däremellan och därefter går i bästa fall en mellantur. Turtätheten och alternativen är därmed begränsade.

I det sammanhanget ska vi inte ens tänka på kollektivtrafik för turister och besökare. Det går knappt att ta sig från Eckerö till Bomarsund fram och tillbaka över dagen. Om man som turist åker sträckan efter första färjans ankomst har man 22 minuter på sig att se Bomarsund. Räcker det, knappast. Vill man se en bra och effektiv kollektivtrafik som når minsta by och inte kostar skjortan ska man besöka Malta. Visst, dom har ett annat befolkningsunderlag, men en fantastiskt fin kollektivtrafik. Det skulle jag också önska för Åland.

Vi måste öka intresset för kollektivtrafiken och resandet och se till att livet fungerar även för personer utan bil, ofta unga och äldre. Det är alltså en social fråga, lika mycket som en ekonomisk och miljömässig. En hållbarhetsfråga helt enkelt.

Mikael Stjärnfelt (Lib)