DELA

Kolla verkligheten, Elisabeth

Elisabeth Nauclér försöker i ett debattinlägg i föregående veckas lokaltidningar ge sken av att hon kan något om marknadsekonomi, jordbruk och inte minst mjölkproduktion. Hon hävdar att fram tills nyligen har EU reglerat mjölkpriset och att det nu, sista mars kommer att avregleras. Detta är en ren och skär lögn, EU har aldrig reglerat mjölkpriset! Det som EU har tagit beslut på att skall avregleras från och med mars är mjölkkvoterna. Detta är en stor skillnad. Vidare påstår Nauclér att Åland har haft ett högre mjölkpris än närregionerna. Lite högre än Sverige ja, men senaste åren har mjölkproducenterna på Åland fått 4-7 cent lägre pris jämfört med kollegerna i Finland. Elisabeth, hur skulle det vara om du tog och kolla upp fakta först! Med tanke på det undermånliga innehållet i debattartikel så tyder det på att Nylund ej har haft något med författarskapet att göra.

Nauclér skriver att det i praktiken är svårt att påverka marknaden med nationella åtgärder. Jasså? Om staten och övriga offentliga instanser skulle leva som de lär och köpa livsmedel producerade efter finländsk lag så bidrar det till ökad efterfrågan på inhemskt producerat. Detta betonar även Mats Löfström i sin replik till ditt inlägg.

Intressant är att Nauclér gör ett debatt inlägg där hon inte har någon direkt åsikt utan enbart radar upp meningslös och osann fakta. Det som jag tolkar mellan raderna är att Nauclér anser att jordbruket har fått tillräckligt och att riksdagen har gjort vad de kan.

Kan då staten göra mer? Det fokuseras allför mycket många gånger på direkta stöd. Det går att se över skatter och statliga avgifter som drabbar jordbruket. Ge statliga garantier till bankerna. Ge undantagstillstånd vad gäller ansökningstider för att gå över till månadsredovisning av moms. Detta är bara några få exempel på åtgärder men de facto kvarstår att mjölkbönderna har ett stort likviditetsproblem här och nu inte höst. Skulle det råda fri och öppen marknaden skulle troligtvis problemen var mycket mindre men det skall icke förglömmas att blockaden mot Ryssland inte är jordbrukets fel. Det är ett politiskt maktspel som nu jordbruket får lida för. Men vad bekommer det er politiker ni har er lön ändå.

Elisabeth , om du skall fortsätta med att debattera jordbruksfrågor kan du i fortsättningen börja med att kolla hur verkligheten ser ut. Annars gör du klokast i att hålla dig utanför detta område som du bevisligen inte har så mycket förståelse för.

Leif Hagberg

VD Tomtens Mjölk AB