DELA

Kökar växer i motvind

I Kökar arbetar vi intensivt med att få fler bofasta, fler företag och fler besökare.

Det tycks inte som att landskapsregeringen står på vår sida.

Tvärtom, den ger oss kraftig motvind. Att inte ta våra förbättringsförslag om trafiken 2017 i beaktande och sedan, utan förvarning och utan dialog, höja priset för det röda årskortet på skärgårdstrafiken med 50 procent, är bekymrande. Det känns som om Kökar får samma behandling på Åland som Åland får i Finland.

Summan 158 euro per år är hög till exempel för en pensionär som lever på folkpension. Det är en kostnad som bara finns i skärgården, inte på fasta Åland. Detsamma gäller bensin, vad maten kostar i skärgårdens butiker, priset på virke, byggvaror och läkarbesök. Allt är dyrare i skärgården på grund av avstånden. Så är det för skärgårdsbor, företagare och besökare. Vi vet det, vi som lever här, men önskar att det inte ska förvärras. Landskapsregeringen motiverar ökningen med att man på tvärgående linjen inför tilläggsturer.

Man säger också att man nu kan ta bort Södra linjens bränsleturer på sommaren, som annars utförs med ordinarie trafik och begränsar passagerarantalet. Men det är inte Södra linjens bränsleturer sommartid som nu framtvingar en höjning av årskortets pris eftersom bränsleturerna 2016 inte kördes på ordinarie turer.

Nästa år körs de med ordinarie turer hela året, förutom på den väldigt korta sommarturlistan (den enda punkt på vilken landskapsregeringen har lyssnat på oss).

Vi är ett skärgårdssamhälle som utvecklas positivt. Det är svårt men det går.

Vi har inflyttning, vi har nya företag och vi satsar på att utveckla sommarturismen inklusive säsongsförlängning.

Vi är med och bidrar till vårt gemensamma åländska samhälle, vi är med och stärker det åländska varumärket, vi är en stolt del av Åland. Bästa lagting, låt inte er regering hålla emot. Kökar växer, låt oss jobba för att ta hela Åland framåt.

Harry Holmström

Kökar kommunfullmäktiges ordförande

Madelen Ahlgren

Kökar kommunstyrelses ordförande

Christian Pleijel

Kökar Närings-, trafik- och inflyttningsnämnds ordförande

Johannes Jansson

Kökar Företagareförenings ordförande

Kurt Forsman

Kökars kommundirektör