DELA

Klokast med ekologisk mjölk

Som svar Britt Lundbergs insändare i Nya Åland den 8 oktober om det är klokast med ekologisk mjölk vill vi svara ja! Av bland annat följande orsaker:
n Utsläppen i Östersjön är betydligt mindre från det ekologiska kretsloppsjordbruket jämfört med det konventionella.
n Den finska ekologiska mjölken är ohomogeniserad vilket gör att fettupptaget i blodet är lägre.
n Karenstiden för medicinering av korna är betydligt längre.
n I ekologisk produktion är det inte tillåtet att använda GMO-foder (Genmanipulerade organismer).
n Många laktosallergiker kan dricka ekologisk mjölk.

Åländska konsumenter har länge försökt påverka ÅCA, men hittills utan resultat. Vi upplever ändå att den senaste debatten i våras, arrangerad av Agenda21-kontoret, gick i positiv anda.
Ekobonden Olle Rundqvist från Sörmland medverkade och han beskrev ekomjölkproduktionen som ekonomiskt lönsam och hade en stark framtidstro och berättade om Arlas satsningar på ekologisk mjölk. Olle var övertygad om att nya marknader öppnar sig för den åländska mjölken om den är ekologisk. Efterfrågan på ekologiska produkter i närregionerna ökar markant och vi skulle vinna på att möta den!

Vi vuxna har ett ansvar gentemot nästa generation. Därför bör vi uppfostra våra ungdomar att tänka miljö i första hand och då vänja sig vid den naturliga och goda smaken. Det handlar trots allt endast om våra vanor.
Så klart anser vi att det skulle vara bäst med åländsk ekomjölk, men nästbäst är ändå ekomjölk från Finland för att visa på efterfrågan!
Ekologiska odlarna på Åland r.f.
Isabel Kvarnfors, ordf.