DELA

Kloka beslut?

Nu har både stadsstyrelsens ordförande Carlsson och liberalernas stadstyrelseledamot Sjölund sagt vad Socialdemokraterna tycker om den K-märkta telegrafbyggnaden på Magazin-tomten, så jag tänkte att jag också skulle få säga vad vi tycker eftersom jag de facto är socialdemokrat och inte moderat eller liberal.
Vi anser angående Sjölunds uttalande att den ”enorma ekonomiska belastning” som en flytt skulle betyda mer än väl kompenseras av att den kraftigt ökade värdestegringen på tomten, och det faktum att staden upplåter en annan tomt för Telegrafbyggnaden gratis. Vinner man 4-5 miljoner på byggnadsrättens utökning tycker vi det är resonabelt att man lägger en av dem på att flytta den K-märkta byggnaden.

Vad gäller argumentet från Carlsson att det finns ett ”synnerligen bra och grundligt resonemang” om varför man skall häva K-märkningen tycker vi inte att ”för att bolaget vill det” faller inom den sfären. Vi är också osäkra på det lagliga i att häva K-märkningen utan väldigt giltiga skäl.
Även Carlssons prat om att det inte finns en garanti för att satsningen resulterar i positiv avkastning, vem tror han att han lurar? Den absoluta centrumtomten skall få bostäder och affärer och det skulle inte löna sig? Snälla, hur dumma tror han att mariehamnarna är? De sväljer inte vad som helst.

Vi socialdemokrater vill också påminna om att vi har något som kallas likabehandlingsprincipen i staden. Hur tänker Moderaterna och Liberalerna argumentera mot ägarna till Bagarstugan som nu i en insändare aviserat att de vill häva sin K-märkning eftersom Telegrafbyggnaden skall bort. Hur gör vi med Hillings-huset om och när deras ägare vill bygga ett trevåningshus där? Vad är Moderaternas och Liberalernas argumentering i de fallen. När Moderaternas gruppledare citeras i tidningen med orden ”kanske det står något k-märkt hus i vägen” så vet vi ju hur tankegångarna går. Inte skall vi bevara det gamla unika i Mariehamn inte.

Som vi har sagt tidigare men som tydligen måste upprepas. Jo, vi är för att det satsas i centrum, men inte på bekostnad av de kulturhistoriska värden som gör vår småstad till den idyll den här.
Vi är inte riktigt lika pigga som de andra partierna på att få ännu en förort till Stockholm med likadana fyrkantiga lådor överallt. Det må vara besvärligt att vilja bevara unika byggnader, men när byggherrarna blir så väl kompenserade som de blir i det här fallet, då är det ett besvär vi kan leva med.
Mikael Igge Holmberg,
gruppledare för socialdemokraternas fullmäktigegrupp.