DELA

Kloka beslut i ett pressat läge

En ny regering för hela Åland, behöver använda sina resurser på ett genomtänkt och konstruktivt sätt.

När vi nu har ett nytt regeringsprogram framför oss, inser förhoppningsvis alla att det är en hårt ansatt skattekista vi utgår ifrån. Verktygen finns men, placeringen och bristen på desamma är uppenbar, och de måste omfördelas.

Som det framgår i Kortruttsförstudie 2012-13, ”Kortare turer ger mer flexibilitet för dispositionen av färjorna och öppnar framtida möjligheter för mindre snabbare passbåtar”.

Menyn skall ge något åt alla, fast det är ansträngt sett till ingredienserna.

För många ter sig utvecklingen av skärgårdstrafiken som en pannkaka, välgräddad i ena ändan och ut tunnad i den andra ändan.

Istället har skärgårdstrafiken blivit som en pytt i panna. Man har satt alla ingredienser i en och samma pytt och ruskat om och hoppas att det kommer ut något välsmakande. På utsidan ser den ut som tidigare, men ingredienserna känns inte igen. Tidigare regering valde att ta in främmande och utländska ingredienser istället för att handla lokalt. Hur den smakar är beroende på var man inmundigar den. Den del som serverats i södra skärgården har varit besk. Nu hoppas man att den beska smaken skall bytas till en smakligare framtid.

Under den förrförra mandatperioden beslöt man att ta fram ett nytt recept för skärgårdstrafiken som skulle användas som underlag för den framtida trafikplaneringen, se Kortrutt förstudie 2012-2013. Receptet togs fram men har blivit oanvänt till största delen under den förra regeringen. Däremot ser vi att i det nya regeringsprogrammet, skymtar förstudien tydligare fram.

Starten av kortruttsutbyggnaden kommer att starta på allvar för hela den åländska skärgården. Som en första åtgärd anser jag att den nya regeringen behöver se efter var de investeringar skall göras som reducerar kostnaderna mest och inte låta tidigare beslut ligga kvar. Alla insatta i skärgårdstrafikens olika kostnadsmoment hävdar att införandet av kortrutt mellan Kökar och Föglö/Hastersboda ger bäst kostnadsinbesparing och även har förutsättningar att ge tätare trafik.

Kortrutt är ett verktyg till den åländska skärgårdens framtid, för den åländska skärgårdens expansion. Det skall vara möjligt att pendla mellan de olika öarna, bo på den ena och arbeta på den andra. Detta möjliggör ökade samarbeten såväl inom den kommunala sektorn som inom den privata sektorn. I dagarna fattades det beslut på Kökar, att inleda byggnationen av ytterligare radhuslägenheter för uthyrning i det kommunalägda bolaget Horsklint. Behovet av hantverkare i skärgården är stor men genom de begränsade marknaderna, pga av dagens trafik system, svåra att fylla. Detta belyser det resurs slöseri som dagens och gårdagens trafikpolitik skapat. Man ser med tillförsikt på framtiden återigen i skärgården efter att den nya regeringen stuvar om ingredienserna som finns att tillgå.

Under senare tid har även närliggande områden börjat se över sina möjligheter som finns i sin skärgård. Ålands Minister Berner har tydligt sagt att hon förespråkar en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu för att stöda den Åboländska skärgården. Takten är högt uppskruvad. Vilket kan tolkas som att det är en väsentlig del, i arbetet för att skapa förbättrade ekonomiska förutsättningar i ett hårt pressat läge i Finland. Är vi nu från åländsk sida på hugget, hoppar vi på tåget och kompletterar med fast förbindelse mellan V Föglö och fasta Åland och söker om ”extra anslag” från Finland. Kan detta ge samma ekonomiska fördelar eller större för vårt Åland, som ministern anser att det gör för Finland, så är vi vinnare.

Genom att flytta ut den yttre hamnen till norra och östra Föglö skapar vi helt plötsligt möjligheter för familjen Saarineen, som bokat en stuga i Geta att besöka en vald del av den åländska skärgården under dagen. Äta frukosten i Geta, lunchen på Kumlinge, middagen på Sottunga och hinna tillbaks till sängen i Geta till kvällen. Vi har en tillgång i vår skärgård som vi inte ger de turister som väljer stuga på fasta Åland att ta del av.

När vi ser de tidigare nämnda fasta förbindelserna genomförda, öppnar sig ännu större trafikmöjligheter mellan Åland och Finland. Våra turister öster ifrån har ökade möjligheter att anlända till Åland emedan det fortfarande är ljust ute och butikerna är öppna. Idag bjuds mest ett mörker när du kommer öster ifrån till Åland. Åland behöver få en ökning av turistströmmarna och det är de turister som kommer österifrån som handlar flitigast i våra butiker. Detta bekräftas av utredningar från ÅSUB.

Jag deltog i det seminarium på den finländska ambassaden i Stockholm där vikten av snabbare kommunikationer och fasta förbindelser är ett viktigt verktyg in i framtiden. Det framhölls av samtliga närvarande, skall regionen vara med så måste vi öka tillgängligheten. Effekterna av en framtida spår eller fast förbindelse mellan Sverige och Finland har förutsättningar att ge Åland nya möjligheter att nå ut till nya marknader. Vi skall vara stolta över våra tillgångar och inte gömma dem bakom föråldrat tänkande när det gäller kommunikationer. Vi behöver ta till oss ny information och använda den nya tekniken i hela vårt samhälle. Ett led är att föra in bokningssystemet i 2000-talet. Vi behöver ha ett system som kan utvecklas efter hand, som nya digitala och tekniska innovationer dyker upp.

Så jag ser fram emot de närmaste åren med tillförsikt vad det gäller förbättrade möjligheter för den åländska- och de kringliggande skärgårdarna. Vi har inte råd att vänta på bättre tider utan det är nu som vi måste göra de lönsamma investeringar som reducerar driftskostnaderna men samtidigt inte försämrar samhälls ekonomin och fortsätter att släcka lamporna i skärgården. Vi måste ge befolkningen tydliga signaler om en vilja att ge förutsättningar för en levande skärgård.

Mikael Staffas

Lagtingsledamot för Liberalerna