DELA

Klirr i kassan

Nicklas Lantz höjer ett varningens finger och ber politikerna i Mariehamn tänka efter innan det är för sent. Jag antar att han menar den föreslagna stadsplanen för Magazintomten. Det ligger mycket i det Lantz skriver och det är inte oväsentligt det han berättar om Flen och hur Flens äldre bebyggelse revs i centrum. Allt gammalt skulle bort och ersättas av ett modernt stort komplex. Företaget som fick igenom en sådan ändring av stadsplanen i Flen gick i konkurs, centrum låg i ruiner och återuppbyggnadsarbetet tog lång tid. Det nya som skulle bli en framgångssaga blev tydligen en medioker förändring som ingen tycktes gilla.

En snarlik situation råder nu i Mariehamn. Förverkligas den stadsplan som imorgon behandlas av stadsfullmäktige kan ingen ana dess konsekvenser. Magazintomten har idag en byggnadsrätt på 6.629 kvadratmeter. I planförslaget ökas byggrätten med mer än det dubbla 6.934 kvadratmeter till 13.563 kvadratmeter. En värdestegring på något mellan 3.5 milj. till 7.0 milj. euro beroende på kvadratmeterpriset som varierar mellan 500 till 1000 euro i centrum. Med andra ord är det en strålande affär för fastighetsägarna oberoende om de bygger något eller inte bygger.

Planförslaget står i strid med de planeringsprinciper som stadens politiker godkänt. Våningstalet i förslaget är åtta trots fullmäktiges beslut att högsta tillåtna våningstal ska vara sex. Detta ger direkt klirr i kassan och avviker från likabehandlingsprincipen. Jämför till exempel med Apoteksgården. Nu har andra fastighetsägare i centrum vaknat och flera kräver nu ändring av stadsplan och anhåller om åtta våningar. Att tro att alla dessa fastighetsägare kommer att bygga ut sina kvadratmetrar är naivt. Däremot ökar det tomternas värde vid en eventuell framtida försäljning. Spekulation kallas detta.

På Magazintomten står ett K-märkt hus. Huset står inne på gården och komplicerar exploateringen av tomten. Oberoende av detta är K-märkningen skyddad i lag och i stadsplanen. Att tro att det går att avlyfta K-märkningen av tillfälliga ekonomiska skäl är inte övertänkt. I beredningen har flera sakkunniga uttalat sig mot att K-märkningen föreslås avlyft. Invändningarna är juridiska och klara antydningar har gjorts att besvär följer ifall stadsfullmäktige röstar för att ta bort K-märkningen. ´Detta är inte ett hot utan en realitet vilket betyder att stadsplanen inte träder i kraft utan vi får se fram emot en lång rättsprocess som ytterligare förhindrar en vettig och balanserad utveckling av stadens centrum.

Fastighetsägarens klagan över att det blir för dyrt att bevara K-huset är svår att förstå med tanke på tomtens värdestegring som en följd av höjd eploateringsrätt.
Barbro Sundback (S)