DELA

Klinikchefen ansvarar för personal inom ÅHS

Med anledning av de spekulationer som förekommit vill vi göra ett förtydligande. Det är ÅHS som arbetsgivare som avgör vem som anställs, för vilka uppgifter och för vilka perioder. Beslutsordningen för anställningar finns fastställd i ÅHS reglemente. Det är klinikchefen som anställer och säger upp personal inom respektive klinik.

MALIN RINGBOM

KLINIKCHEF PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN

JUN NAGAMORI

CHEFSÖVERLÄKARE