DELA

Klimatrealism eller förnekelse?

I onsdagens Nyan skriver ett antal herrar som kallar sig ”klimatrealister” en insändare om klimatet. Enligt SAOL är en ”realist” en ”person som hävdar vikten av och ägnar sig åt studium av naturen och verkligheten. I motsats till abstrakt spekulation”. Vill man diskutera klimatet så är det nog bra att gå till källorna och inte diskutera vad olika tidningar eller bloggare skriver. Eller att magsurt kritisera Greta Thunberg.

Just diskussionen om isbjörnar är en känd tidningsanka som fått ett eget liv genom att ideligen upprepas av konservativa think-tanks som bekostas av oljeindustrin. Faktum är att ingen vet hur många isbjörnar det fanns ”då Al Gore föddes”. Ibland ser man siffran 5 000, vilket alla i dag vet att är vad man inom vetenskapen kallar en WAG. Dock är det sant att antalet isbjörnar ökat. Orsaken har inget med klimatet att göra, utan att de flesta länder infört förbud mot rovjakt efter 1960.

Vad man även vet om isbjörnar är att deras naturliga habitat krympt eftersom isar har smält, vilket jag gjort att de blivit ett problem för inuiterna då isbjörnarna, som normalt är ganska skygga, söker sig till bebyggelse för att leta mat. Om sedan ismängden ökat i någon enstaka glaciär är inte något som isbjörnarna har någon glädje av.

Att skördarna är större nu än tidigare är inte heller så underligt. Vi har maskiner, konstgödsel etc. Växter drar nytta av en ökad koldioxidhalt, men effekten är tillfällig då de anpassar sig. För de som anser att en tre gånger högre koldioxidhalt är bra rekommenderar jag att de bosätter sig i ett växthus. Vi andra ser de negativa effekterna:

Koldioxiden och andra växthusgaser driver den globala uppvärmningen, ett faktum man känt till i över 100 år. Höjd temperatur leder till ökade havsnivåer och ett mera ostabilt väder, med stormar, skyfall och därimellan torka.

Om man ser på vetenskapliga prognoser så stämmer de oftast rätt bra.

Vad som sedan skrivs i tidningar är sedan en helt annan sak och att påstå att den antropogena uppvärmningen är en myt för att något Al Gore sade inte stämmer är ganska improduktivt.

Att vi har en global temperaturökning är ett faktum. Att vi människor är orsaken till just denna är ett annat faktum. För att lösa problemen måste vi diskutera fakta. Att syssla med ren alarmism är inte produktivt, men inte heller att gömma huvudet i sanden eller sprida tidningsankor.

ANDERS GUSTAFSSON