DELA

Klimatmyter som aldrig dör

”Några av oss kanske minns att det på 70-talet var tio år till nästa istid”, ”Klimatforskningen varnade för ny istid på 70-talet”. Du har kanske läst detta? Det bakomliggande budskapet är naturligtvis att man inte kan lita på forskningen. Det är bara ett problem med dessa påståenden om 1970-talet och det är att det inte alls avspeglar vad forskningen sade.

Att koldioxid leder till global uppvärmning har varit ganska klart inom forskningen i över 100 år. Redan 1896 publicerade den svenske vetenskapsmannen Svante Arrhenius en artikel om detta och 1938 konstaterade Guy Callendar att global antropogen uppvärmning var en realitet.

Vad man saknade då var en insikt om hur produktionen av koldioxid skulle öka lavinartat och naturligtvis kraftfulla datorer för att bygga klimatmodeller för att förutspå framtiden.

 

Vad är då orsaken till att media (inte vetenskapen) pratade om en ny istid på 1970-talet? Jo, det fanns länge en osäkerhet om hur inverkan av koldioxid (ökande) och förekomsten av partiklar (avkylande) skulle påverka klimatet. Detta fick några forskare att prata om avkylning och eftersom pressen är som pressen är så slog man upp detta med feta rubriker om en kommande istid.

Vi pratar här om enstaka vetenskapsmän som gick emot konsensus och etablerad vetenskap och hur det beskrevs i pressen, dessutom hade de vetenskapsmännen fel.

 

Några som forskade på detta var oljebolaget Exxon. De investerade miljoner i forskning kring klimatmodeller och hur koldioxid kunde bindas i havsvatten. I en intern rapport år 1982 skrev man att konsekvenserna av klimatförändringen kunde vara katastrofala och irreversibla. Sedan fördrev man de följande 40 åren med att propagera för att klimatförändringen var en myt. Faktum är att de förutsägelser om temperaturförhöjningar som Exxon gjorde då, stämmer oroväckande bra överens med utfallet vi ser i dag.

Faktum är att även sådana modeller som gjorts på 1970-talet visar hyfsat bra överensstämmelse med utfallet.

Det ser man tydligt i en utvärdering som gjordes i fjol (Z Hausfather 2020). Att försöka bortförklara antropogen klimatpåverkan genom att så tvivel baserat på felaktiga uppgifter, gynnar ingen. Bättre då att fundera på vad vi kan göra och någon måste börja, oberoende hur liten man är.

ANDERS GUSTAFSSON