DELA

Klimatkompensering?

Det är trevligt att riksdagsman Mats Löfström tycker att klimatfrågan är viktig. Intresset och engagemanget har tidigare varit något svalt. Skattepengar bör inte användas till klimatförstörande tjänsteresor för politiker och tjänstemän varken i riksdag, regering eller lagting och landskapsregering. Resorna skall givetvis klimatkompenseras för.

Att man efter åtta års hållbarhetsarbete fortfarande åker runt och berättar om sitt hållbarhetsarbete utan att klimatkompensera för sina resor till dessa är ett tydligt tecken på att man inte förstår hur saker och ting hänger ihop.

Orsaken till detta är att lagting och landskapsregering inte har tillräcklig kunskap när det gäller hur man jobbar med hållbarhet.

Det räcker inte med duktiga människor som vill väl, man måste försöka skaffa sig en grundläggande förståelse. Det räcker med två dagar till att börja med för att åtminstone kunna ställa relevanta frågor.

De flesta tror fortfarande att det räcker med att jobba hårdare med miljöfrågor med det gör det tyvärr inte.

Förhoppningsvis tar nuvarande regering och lagting ett större grepp på hållbarhetsfrågorna och inser att det inte är ett miljöprojekt utan ett utbildningsprojekt.

DAN JANSÉN