DELA

Klimatkatastrofen

Nya Åland hade den 23 juli en ledare med rubriken ”Klimatkatastrofen kryper allt närmare – men vad krävs för att vi ska fatta?”. Ledaren tar bland annat upp flygets inverkan på klimatet trots att det globalt bara står för 2 procent av utsläppen, bilarna står för över 10 procent. Men man har helt glömt nöjessektorn.

Samma dag startade nämligen Ålands egen klimatkatastrof, Poker Run, en orgie i koldioxidutsläpp och miljöförstöring. I en artikel angavs att högsta motorstyrkan i en båt var 4500 hk. Det räcker för att driva ett lastfartyg som transporterar 5000 ton last. Den båten släpper ut cirka 3500 kg koldioxid per timme, 3,5 ton! En flygning Stockholm – Rom tur och retur, 4000 kilometer, ger inklusive höghöjdseffekten 420 kilo per person med ett modernt flyg som A320-200 NEO.

 

Utöver utsläppen av koldioxid (CO2) så förorenar dessa motorer på många andra sätt, oförbränt bränsle, partiklar, kväveoxider för att inte tala om bullerstörningar. Arrangörer och deltagare visar ett totalt förakt för allt klimat- och miljöarbete, som det för övrigt märks alltför lite av på Åland. I en insändare den 26.7 i Nyan, kallar Roger Fagerholm Poker Run gänget för förvuxna barnungar, en ganska träffsäker jämförelse, det egna nöjet går före all hänsyn till omgivningen.

Den så kallade nöjeshelikoptern, som flög turer från Mariehamn sommaren 2019, redovisade sina totala CO2-utsläpp efter avslutad säsong, jag vill minnas det blev 7 ton. Jag uppmanar nu Morgan Mörn och övriga arrangörer att presentera den totala mängden bränsle som deltagande båtar använt för transportsträckor och själva tävlingen. Varje liter bensin ger upphov till 2,5 kilo CO2.Blir det 50 eller 100 ton CO2 eller mera? En av deltagarna säger i en intervju att hans båt i ”marschfart” drar cirka 4 liter per sjömil.
En båt som förbrukar fyra liter per sjömil motsvarar omräknat till landsväg 2,06 liter per kilometer, eller 206 liter per 100 kilometer. Låter det vettigt bara för nöjet att köra fort?

JAN GRÖNSTRAND