DELA

Klimathotet är verkligt

Tiden rinner iväg. Klimathotet är verkligt. Trots allvarlig och uppriktig internationell strävan genom Kyotoprotokollet, Parisavtalet och senast Katowice så är utgången oviss ifall vi ska lyckas vända utvecklingen och klara oss under en uppvärmning av jordklotet som får ytterst allvarliga konsekvenser.

På Åland är vi banbrytande genom bärkraft.ax. Finlands nytillsatta regering sätter klimatet högt upp på agendan och Europakommissionen likaså.

Händer allt detta för att det tycks, känns eller att folk har åsikter? Nej. Bakom alarmrapporterna, inte minst via FN-organet IPCC och NASA, så menar en nästan helt enig forskarvärld att detta händer, och snart är det för sent att vända utvecklingen.

Förhoppningsvis var det ett misstag av Tony Asumaa (Lib), en minister med kunskap och utbildning i sin portfölj, att dela ett youtubeklipp från en klimatförnekare. Inlägget togs visserligen bort senare under dagen, men innan dess försvarade Asumaa delningen med formuleringar som ”vi måste kunna lyssna på alla forskare” och att han även delar länkar rörande till exempel fotboll.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) kallade inlägget ”obetänksamt”. Men hur Asumaa ser på detta vet vi inte, för han har inte svarat på frågor kring delningen till media eller sociala medier.

Vi är inte ute efter att skambelägga minister Asumaa, men frågan är viktig och det är synnerligen angeläget att veta var den liberala ministern står.

Att dela inlägg på facebook som politiker är något man faktiskt får ta ansvar för, speciellt som minister.

Vi lever i en värld där sanning och vetenskap inte har den status och genomslag som vi så länge tagit för givet. Fake news, deep fakes, desinformation och modern propaganda är vardag nu. Därför är det viktigare än någonsin att Ålands ledande politiker står enade bakom vetenskap och fakta.

Sara Kemetter (S)

Tony Wikström (S)

Igge Holmberg (S)