DELA

Klimatförändringen kan ge dramatiska konsekvenser

I måndagens Nyan skriver Stephan Toivonen (ÅLD) om klimatet och hänvisar till en bok av klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist. Ljungqvist har gjort ett förtjänstfullt arbete i att förklara klimatet även historiskt och vederlägga missuppfattningar. Att klimatet ändrat historiskt är ingen nyhet. Vi har haft tidigare perioder av värme och kallare perioder, även istider och mekanismerna bakom dessa är väl kända. Det unika med dagens situation är dock att förändringen vi ser är antropogen. Där tidigare förändringar orsakades av ändringar i solens strålning, jordbanan och jordaxelns lutning, drivs dagens temperaturförändring av människan.

När Hållbart initiativ (enligt Toivonen) skriver ”det varmaste vi upplevt” så är andemeningen inte så långt ifrån Ljungqvist ”Den globala medeltemperaturen ligger redan nu på yttersta gränsen av historiska paralleller på tusentals år”.

Det är visserligen sant att jorden upplevt dramatiska klimatförändringar tidigare, men det är även sant att dessa har haft konsekvenser för livet på jorden. Vilka konsekvenserna blir för oss människor av de klimatförändringar vi nu står inför vet vi helt enkelt inte med säkerhet, men det lutar åt mera extremt väder. Stormar, torka på en del ställen, mycket regn på andra. Konsekvenserna för oss människor kan bli dramatiska, med stora flyktingströmmar på grund av torka och missväxt.

På frågan ”Hur har långvarig torka slagit mot samhällen historiskt?” svarar Ljungqvist så här ”Det har lett till missväxt och i värsta fall hungersnöd. Men jordbruket då såg annorlunda ut. Modern industriell boskapsuppfödning kräver mycket mer vatten och grödorna förr var ofta mer tåliga”. Det här i en intervju i Sydsvenskan i augusti 2018.

Att döma av insändaren bekymrar sig inte Toivonen över detta. Det gör däremot jag.

ANDERS GUSTAFSSON