DELA

Klimatet och vi

Tack Jörgen Lundqvist för en mycket läsvärd och insiktsfull insändare. Det är intressant att veta hur man ser på klimatinducerad problematik på orter som har liknande situation och förutsättningar som vi på Åland.
Miljöfrågor lokalt och regionalt är vanligen i vårt fokus, men det lönar sig att nu och då höja blicken och betrakta Ålands plats och påverkan i det globala perspektivet. Klimatets påverkan på vår fysiska livsmiljö är tveklös. En ö-nation som verkligen är illa ute är Maldiverna som redan nu har öar med medelhöjd ca 1 meter över havet. Dessa behöver inte mycket havsytehöjning för att utplånas! Maldivernas sak är vår…

Ett sätt att dra vårt strå till stacken är att Åland blir ett hållbart samhälle. Genom att inte förbruka mer resurser än vad som står till buds hjälper vi till att bromsa klimatutvecklingen. Även sättet att förbruka resurser ska ske på hållbart vis. Vi kan inte heller skylla ifrån oss och säga: -Vadå, om ingen annan gör nåt, varför ska vi? Jo, för att många bäckar små bildar snart en stor å.
Kampanjen 1 Åland – 1 Planet vill att Åland är med och aktivt verkar för att bromsa klimatutvecklingen och beakta de 9 planetära gränsvärdena för hur mycket mänsklig aktivitet jorden klarar av. För att stöda detta och visa våra politiker vad du tycker kan du skriva på kampanjens namninsamling på internet: http://www.namninsamling.com/1Aland_1Planet
Mikael Stjärnfelt