DELA

Klimatet och bränderna

I en insändare i januari 2020 hävdade Sture Åström, att det stora antalet bränder i Australien skulle orsakats av mordbrännare, ett påstående som även framfördes av Donald Trump.

Myndigheterna i Australien har nyligen publicerat en rapport där de gått igenom alla 11 774 bränder och man kommer fram till att av dessa var endast 59 orsakade av människor och i endast 11 av fallen (0,09 procent) var avsikten att skapa en skogsbrand. Den överläget vanligaste orsaken var blixtnedslag i kombination med det extremt varma och torra vädret.

Hela dokumentet finns att ladda ned på regeringen i New South Wales’ hemsida.

Sanningen brukar komma fram till slut.

ANDERS GUSTAFSSON