DELA

Klimatet mycket högt på agendan

Finlands regering och riksdag agerar som man befinner sig i ett klimatnödläge. Dan Jansén undrar i en insändare den 18 december vad jag behöver för mer konkreta bevis (för att vara med och utlysa ett klimatnödläge)? För egen del behövs inte mer bevis, och knappast heller för en majoritet av Finlands riksdag. Däremot är vår grundlag och lagstiftning inte uppbyggd för att regeringen ska kunna utlysa nödlägen för klimat (eller annat).

Att börja ändra grundlagen är heller inte det snabbaste och mest effektiva sättet att hjälpa klimatet. I stället hoppas jag att de konkreta åtgärder som nu vidtas, samt övriga uttalanden, ska sända lika stark signal om det allvarliga läget vi befinner oss i. Här några plock över de åtgärder vi vidtagit i år.

Regeringen och regeringsgruppernas riksdagsledamöter samlades i vintras till ett första klimattoppmöte någonsin där konkreta nationella åtgärder beslöts. Jag var med där och den listan har vi börjat leverera på. För ett par veckor sedan beslöt riksdagen att fasa ut torven som ett bränsle. Det är enligt Finlands klimatpanel en av de stora saker som behövs för att Finland ska uppnå klimatmålen. I höst ändrades också fastighetsskattelagen för att underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Riksdagen har förlängt stöden för då man köper en ny elbil (ett statligt stöd man också kan få på Åland om man köper en ny elbil) för att stöda elektrifieringen av trafiken, en annan huvudpunkt som behöver göras enligt Finlands klimatpanel.

Riksdagen har också beslutat om ett stöd för att byta ut oljepannor mot förnyelsebar uppvärmning. Detta har på många orter i Finland lett till en stor rusning i år att installera berg-, jord- eller luftvärme. Det är en viktig satsning som är nödvändig för att vi ska uppnå klimatmålen, men som också är bra för landets ekonomi då Finland är oljeimportör. Att vi i framtiden kan importera mindre olja stöder vår handelsbalans och självförsörjning.

Massor av andra konkreta satsningar har gjorts och görs, vilket jag aktivt understött eftersom miljö- och klimatfrågor alltid varit viktiga för mig både i och utanför riksdagen. Då riksdagen denna vecka godkänner statsbudgeten kan man också konstatera att klimatet genomsyrar budgeten eftersom varje moment också har en konsekvensbedömning för effekterna på klimat och miljö.

Jag skulle inte ha något emot att utlysa ett klimatnödläge, om det skulle kunna göras. Men hellre än det så gör jag ändå konkreta saker som också har konkret effekt. Klimatarbetets stora problem har ju länge varit de otaliga nödlägena, rapporterna och seminarierna men att inget konkret sen händer.

Därför tycker jag konkreta åtgärder ibland talar högre än fina textrader och nödlägen, även om jag inte motsätter mig det heller. En del av de stöd som riksdagen infört gäller som sagt också på Åland, men inte allt eftersom miljöfrågor enligt självstyrelselagen är åländsk behörighet. Alla satsningar som riksdagen beslutar om kommer dock indirekt till gagn eftersom klimatet inte känner några gränser i lagstiftningsbehörigheten, lika lite som det känner nationsgränser.

God Jul!

MATS LÖFSTRÖM

ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT