Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Klimat och miljö är högt på agendan

Växthuseffekten, den globala uppvärmningen, vi nu upplever är huvudsakligen resultatet av ohämmad förbränning av fossila bränslen. Vi kan vända trenden genom att ändra vårt beteende och konsekvent gå in för fossilfria bränslen.

Miljön påverkas negativt av ett otal orsaker – de flesta resultat av mänskligt beteende. För att förbättra vår miljö måste vi i grunden ändra vårt beteende och våra konsumtionsvanor. Radikal omställning krävs av oss alla – enskilda människor, den offentliga sektorn, företagen och olika organisationer.

Här finns inte ett uns utrymme för kompromisser. Jag håller med Greta att det enda som duger nu är konkret handling.

Gör Åland fritt från fossila bränslen i en hållbar miljö! Låt Åland bli den gröna ö vi alla drömmer om! Alla berörs, alla kan agera, alla ska agera!

Karl-Johan Fogelström (S)