DELA

Klientens rättsäkerhet

Med anledning av debatterna kring rätten till hjälp och stöd via handikappservicelagen ifrågasätter vi klientens rättssäkerhet. När en klient överklagar ett beslut går överklagandet till socialnämnden. Där presenteras ärendet på mötet, vilket ger ledamöterna några futtiga minuter på sig att läsa igenom handlingarna. Dessa ledamöter har sällan någon juridisk kompetens. Dessutom finns i de flesta kommuner, inklusive Mariehamn, klientens namn och personnummer utskrivet vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur viktig sekretessen är i andra sammanhang.

Detta innebär att det enda den juridiskt okunniga nämnden har att gå på är klienten. För i ett litet samhälle som Åland finns det alltid någon som känner klienten i fråga och har en förutfattad mening om den, vilket leder till att beslutet sällan blir objektivt taget utgående från klientens funktionshinder, verkliga behov och lagstiftning.

Vid ett avslag i socialnämnden har klienten möjlighet att föra ärendet vidare till Förvaltningsdomstolen som vi upplever att uppfattas som objektiv och rättssäker. Då är det anmärkningsvärt att Mariehamns socialförvaltning misstror deras beslut, i de fall då besluten fattas till klientens fördel. Och det är verkligen illa att socialförvaltningen väljer att driva ärenden vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Gör det inte för att jäklas” hävdar socialdirektör Susanne Lehtinen i en artikel i Nya Åland den 27 februari i år. Men att tvinga funktionshindrade människor, som är i akut behov av hjälp och stöd, att genomlida åratal av rättsprocesser som dessutom kräver ekonomiskt betungande juristhjälp är inhumant. Och det som ytterligare försvårar situationen för klienten är att det enda möjliga stöd som kan erbjudas under tiden är avgiftsbelagd socialvård. Väldigt få har ekonomi och ork att klara av dessa processer.

Vi är oroade för rättssäkerheten för oss svensktalande i Högsta förvaltningsdomstolen, då beslutsfattarna där allt som oftast förefaller vara enspråkigt finsktalande.

Vi vill se en omstrukturering av instansen för överklaganden, det vill säga en juridisk kompetent nämnd för hela landskapet där personsekretessen beaktas och besluten tas på objektiva grunder. Vi vill ha socialnämnder som sätter klienten i fokus istället för budgeten. Och vi vill ha en skriftlig utredning över exakt hur mycket skattepengar Mariehamns socialförvaltning lägger på jurist- och advokatkostnader per år. Pengar som vi anser skulle vara mer befogade att ge de funktionshindrade den hjälp och det stöd de behöver.

ÅLANDS INTRESSEFÖRENING FÖR PSYKISK HÄLSA RESEDA R.F.