DELA

Klart vi ska hjälpa till i krig

Gun-Mari Lindholms uttalanden i tisdagens tidning gör att jag skäms som ålänning. Menar hon på fullt allvar att vi ålänningar skall sitta på arslet om Finland blir angripet av främmande makt? Självklart skall alla som kan kallas in till olika uppdrag som försvarsmakten och andra myndigheter hjälpa till. I en krissituation kan folk snabbutbildas att utföra uppgifter enligt ens förmåga. Det behöver inte nödvändigtvis vara vid fronten utan man kan också ersätta resurser som redan har inkallats. För min egen personliga del kan jag tänka mig att kunna vara till nytta inom sjötransport, landtransport lotsning, VTS-tjänster mm. I krig tenderar lagar och viktiga papper bli mindre betydelsefulla och kan lämpligen användas som eldtände. All heder till landshövding Peter Lindbäck som lyfter frågan.

Jag hoppas innerligen att väldigt få tänker som Gun-Mari Lindholm om kriget gud förbjude även kommer till oss.

BENNY PETTERSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE

Benny, jag kan förstå din känslomässiga reaktion men den har ingenting med regelverket för ålänningar att göra i en krigssituation.

Landshövdingens roll är att vara statens lokala representant på Åland och ska stå för vad som är juridiskt korrekt och det var vad jag kommenterade.

Självstyrelselagen och Ålandskonventionen är väldigt klara över vad som gäller.

Det finns ingen anledning att oroa någon över tolkningar som avviker från de gängse.

Vi sågs ju igår kväll Benny, du kunde ju ha frågat mig då!

GUN-MARI LINDHOLM