DELA

Klart man ställer upp

Jag anser att det är av största vikt att så många som möjligt ställer upp mot diskrimineringen i vårt samhälle. Det må så vara åldersdiskriminering, diskriminering av invandrare eller diskriminering av dem som har en annan sexuell läggning än majoriteten.
Min erfarenhet av diskriminering av personer med annan sexuell läggning än majoritetsbefolkningen, härstammar från en lång yrkeskarriär. Dels som psykolog vid Svenskfinlands största mentalsjukhus på 1960- talet, dels som socialdirektör här i Mariehamn under 23 år, eller som rödakorsare och medmänniska. Jag har sett mobbningen på nära håll och sett hur utsatta människor lider.

När man ser mobbningen i vårt samhälle, blir man bedrövad. Jag tror för min del, att den efterlängtade lagändringen om könsneutrala äktenskap kommer till stånd för eller senare, men ju tidigare desto bättre. Vi bör därför jobba för en större jämställdhet i alla de ss former. Skriv därför under det medborgarinitiativ som syftar till en lagstiftning om könsneutrala äktenskap.
Leif Jansson