DELA

Klart besked! Eller?

Vicelantrådet och utbildningsministern Britt Lundberg (c) ger i en insändare styrelsen för Ålands specialpedagogiska förening ”lugnande” besked om följderna av nedläggningen av läromedelscentralen: ” För att kunna behålla servicen behöver vi erbjuda den på annat sätt”. Exakt hur det kommer att ske arbetar skolbyrån med just nu. Ambitionen är att en lösning skall kunna presenteras till sommaren 2010 i samarbete med kommunerna och skolorna.

Klart besked? Det enda som är klart är att beslut om nedläggning av läromedelscentralen fattas förrän man vet vad och när någonting kommer i stället.
Styrelsen för Ålands specialpedagogiska förening kan nu säkert andas ut efter att ha fått så klara besked.
Kalle Fogelström (s)