DELA

Klarsynt om golfsåpan

Angående Harriet Tuominens ledare 03.11.08
Harriet Tuominen (HT) ger en mycket klargörande bild av de senaste turerna i ”Golfsåpan”. Till de delar jag varit ”del” av de senaste skeendena kan jag blott bekräfta det mesta HT skriver. Jag kan komplettera bilden med följande:

Sedan Alandia-bolagen 2003 inbjöds att hjälpa till med finansieringen av ”Grelsby Golf Koncept” har jag lärt mig mycket om golfens betydelse för såväl näringslivet som för hela Åland. Turerna har varit många i den ”golfsåpa” som sedan dess utspelats.
Men målet har hela tiden varit att etablera en ny förstklassig golfanläggning.
Ålands golfklubb (ÅGK) har varit oerhört tydliga och konsekventa i sin inställning att en golfbana som sådan inte bär sina kapitalkostnader och blott en förstklassig bana med rätt läge klarar sina driftskostnader! Jag har aldrig tvivlat på de kalkyler ÅKG visat och har inte heller orsak att göra det nu. Alla de som drömmer om golfbanor som ”räddare” i nöden på den ena märkligare platsen än den andra skall tacka sin skapare att drömmarna inte förverkligats. Eller har ÅGK fel? I så fall är det bara att satsa! Lycka till!

Ålands Turistförbunds tidigare VD Jari Virtanen tillsammans med Henrik Nordström vid Ålands Turist & Konferens och Kjell Hansson vid ÅGK samt senare såväl Vikinglinjen som Eckerölinjen har varit lika tydliga på att Åland har mycket goda förutsättningar att bli ”Östersjöns Golfdestination”. Men konkurrensen är stenhård och tillåter inga ”halvmessyrer”. ”Bättre en bana var som helst än ingen bana” håller bara inte. Det är bara att titta på misstaget med Eckeröhallen! Är man beredd att upprepa detta?

För att ha en chans att lyckas krävs minst följande
– en absolut förstklassig turistbana, snäppet bättre än Kastelholms Slottsbana;
– en ”havsbana” med mycket naturskön placering;
– en bana som ligger centralt och som är lätt tillgänglig;
– det skall vara en bana som ligger så nära Mariehamn som möjligt;
– det skall vara fråga om en ny stark turistdragare;

Varför
då en ny förstklassig golfanläggning?
En sådan anläggning förväntas dra 15.000 nya turistgolfare eller 30.000 nya turister med minst lika många övernattningar. För rederierna medför det 60.000 nya pax! Det skulle medföra en kraftfull injektion för näringslivet i närregionen, för besöksnäringen, för hela det åländska näringslivet ja för hela Åland.
Chefredaktör Nina Fellmans redan klassiska beskrivning av lagtingsbeslutet senaste höst var ”Det var inte bara dumt, det var korkat”. Jag har förståelse för de som anser att samhället inte skall finansiera en näringslivssatsning till 100%. Samtidigt är det beklämmande att se den totala avsaknaden till dialog mellan näringslivet och politikerna. Sanningen var ju att näringslivet var beredda att stöda ÅGK med belopp som hade möjliggjort bansatsningen även med 30% bidrag om bara en dialog förts.

I fallet
Godby/Ämnäs har oerhört mycket tid, kraft, spekulationer och smutskastning lagts ned på markfrågorna. Sanningen är att först nu har en minister, i detta fall finansminister Mats Perämaa, varit i kontakt med åtminstone mig och fört en dialog hur dessa markfrågor skall kunna lösas. Jag är, trots allt det som varit, övertygad om att bara alla blir korrekt behandlade och man baserar en lösning på fakta skall markfrågan inte vara det som stjälper golfanläggningen i Godby/Ämnäs.

Måtte alla goda krafter nu medverka till att vi får en positiv inställning till nya turistsatsningar där näringsliv och politiker samverkar och drar åt samma håll. Alternativet är så mycket, mycket sämre.
03.11.08
Johan Dahlman