DELA

Klarläggande om försening

Med anledning av krönikan i Nya Åland 30.3 vill vi klargöra några saker.
Air Ålands flyg var, så som många andra flyg, försenade torsdag kväll 24.3 på grund av den hårda vinden som gjorde att endast en start- och landningsbana var i bruk på Helsingfors-Vanda flygfält . När flyget som skulle avgå kl. 17.50 från Helsingfors till Mariehamn blev försenat inverkade det på nästa avgång från Mariehamn till Helsingfors kl.19.10. Vid denhär typen av förseningar som drabbar alla flygbolag är det tyvärr många passagerare som missar sina anslutningsflyg.

Numera uppdelas Helsingfors-Vanda flygplats i två terminaler, T1 och T2. Dessa har ersatt gamla inrikes- och utrikesterminalerna. Air Ålands flyg incheckas från Terminal 2, incheckningsdisk 421. Incheckningsdiskarna för andra flygbolag varierar men vi har haft tur och fått använda samma disk i alla år som Air Åland flygit. Även Air Ålands incheckningsdisk kan dock ibland tillfälligt vid pågående renoveringsarbeten förflyttas till annan disk inom terminal 2.

Ingen internetsida ger, så vitt vi känner till, information om vilken incheckningsdisk ett flygbolag använder, inte heller vilken avgångsport ett flyg avgår ifrån. Helsingfors-Vanda flygplats hemsida ger dock information om vilken terminal flygbolagets incheckning bör finnas i, T1 eller T2. Efter ankomst till flygfältet kan passageraren med hjälp av flygfältets informationstavlor se vilken incheckningsdisk man checkar in vid och vilken avgångsport man ska söka sig till. Tidigare fanns en informationstavla nära Air Ålands disk 421 men på grund av renoveringsarbeten har den tagits ner. Av säkerhetsskäl kan incheckningspersonalen inte lämna incheckningsdisken under pågående incheckning. Därmed måste incheckningspersonalen ringa flygfältets infodisk vid eventuella frågor. Vid trafikstörningar beroende till exempel på dåligt väder är det ofta tidskrävande att få tag i någon på infodisken eller överhuvudtaget få tag i andra aktörer på flygplatsen.

Kommunikationen mellan olika markservicebolag och övriga aktörer på Helsingfors-Vanda flygplats går genom vårt interna telefonnät samt e-mail. Till vår yrkeskännedom hör att veta vilket markservicebolag som sköter vilket flygbolag. Fast vi har en telefonlista till alla sju markservicebolag på Helsingfors-Vanda flygplats uppmanar vi passageraren själv att vara i kontakt med flygbolaget som sköter flygningen. Detta gör vi för att undvika missförstånd samt för att passageraren kan diskutera med flygbolagets representant om eventuella biljettförändringar. Air Åland eller markservicebolaget TNG Groundhandling får passageraren alltid kontakt med under de tider Air Åland har avgångar. Hur det är med andra flygbolag kan vi varken ta ställning till eller ansvar över.

Som representanter för Air Åland på Helsingfors-Vanda flygplats sätter vi stor vikt vid den personliga servicen. I mån av möjlighet hjälper vi gärna våra passagerare vid olika problemtillfällen. Vid förseningar räcker inte alltid tiden till när många saker ska göras på samma gång; nästa flygs incheckning ska öppnas, passagerare meddelas om förseningen och samtal ska ringas för att försäkra att nästa flyg kan avgå så nära tidtabellen som möjligt. Ju snabbare flygen avgår enligt tidtabell igen desto större möjligheter har passagerarna att hinna dit de ska.
Radiotrafiken mellan flygtornet och flygplanen handlar om flygtekniska och säkerhetsrelaterade ämnen. Trafikledningens uppgift är att leda och separera flygplan ifrån varandra inte att ta ställning till passagerarnas logistiska frågor.

I det här fallet ringde vår incheckningspersonal till markservicebolaget som sköter flyget till Karleby-Jakobstad efter att kaptenen genast efter landning på Helsingfors-Vanda flygfält ropat upp oss på radion för råd. Vår incheckningspersonal meddelades om att även flyget till Karleby-Jakobstad var försenat och att passageraren troligen därför skulle hinna till det flyget. Incheckningspersonalen uppfattade att informationen hann fram till passageraren innan bussen kom till flygplanet för att hämta passagerarna till terminalbyggnaden. Vi är glada att passageraren hann till sitt anslutningsflyg även om det kanske blev stressigt.
Katja Kyytinen
Station Manager / Helsingfors – Vanda

Jag tackar ödmjukast för förklaringen. Så här bra har jag aldrig förr förstått hur det hänger ihop. Jag vill också upprepa det jag sade i mitt kåseri, att jag blev mycket vänligt bemött av alla jag frågade, jag fick bara inga svar innan jag kom fram till Helsingfors. Nu förstår jag dock varför. Tack för det.
Nina Fellman