DELA

Klargörande om tobakslagstiftning

Det är på sin plats att komma med ett tydligt klargörande!
I en kort telefonintervju med Nya Åland för några veckor sedan fick jag allmänt kommentera det pågående arbetet med att revidera den finländska tobakslagstiftningen.
I lagförslaget finns flera goda förslag bl.a. att tobaksprodukter inte längre får finnas synliga i detaljhandeln samt att försäljning och överlåtelse av tobaksprodukter till ungdomar under 18 år blir straffbart.

Lagförslaget remitterades i början av oktober till social- och hälsovårdsutskottet.
Det finns skäl att invänta social- och hälsovårdsutskottets behandling och slutliga betänkande för att sedan avgöra vilka delar vi gör tillämpliga på Åland.
Ett beslut som landskapsregeringen och partierna bakom landskapsregeringen, centern och liberalerna, fattar gemensamt. En revidering av den åländska tobakslagstiftningen hinner således inte bli aktuell under hösten.

Att stävja rökningen allmänt men i synnerhet bland våra ungdomar är högprioriterat!

Katrin Sjögren (Lib)
social- och miljöansvarig

Katrin Sjögren sade under intervjun ”En revidering av vår tobakslag är inte för närvarande aktuell.” Vidare säger hon i artikeln ”Personligen skulle jag omfatta ett förslag att inte ha tobaken synlig. Det tror jag att skulle ha effekt”. Däremot nämnde Katrin Sjögren ingenting om att landskapsregeringen har några planer på att invänta utskottets slutliga betänkande för att därefter, möjligen, öppna tobakslagen.

Annika Kullman

politisk redaktör