DELA

Klargörande om museiarv

Som replik på artikeln om Sjöfartsmuseets arv efter Rakel Karlsson önskar jag göra följande tydliggörande.
Trots att Rakel Karlsson i sitt testamente inte stipulerade några villkor för arvet så har vi via hennes släktingar fått veta att hon önskade att pengarna skulle vara till hjälp i samband med museets utbyggnad. Därför har sjöfartsmuseets styrelse beslutat att arvesumman inte ska gå till den allmänna driften av museet utan användas på ett sätt som i största möjliga mån hedrar Rakel Karlssons intentioner.
Vad detta i slutänden blir är inte klart, det ska styrelsen ännu ta ställning till. Det kan bli en permanent installation, som en bryggsimulator, men det kan mycket väl bli något annat också. I dagsläget finns det alltså egentligen inget att rapportera, men så snart ett beslut har fattas kommer vi med besked.
Vänligen,
Hanna Hagmark-Cooper
Museichef
Ålands sjö fartsmuseum